Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

10.02.2020
Dodane przez: Klaudia Kosak
Liczba wizyt:
Aktualności

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego działając na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020) ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (art. 4 ust. 1 pkt 32).

ogłoszenie o konkursie

oferta realizacji zadania publicznego

umowa o realizację zadania publicznego

sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Translate »