Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Wniosek o odroczenie płatności składek ZUS

24.03.2020
Dodane przez: Tomasz Barszcz
Liczba wizyt:
Aktualności

Na stronie ZUS (pod linkiem: https://bit.ly/2JhnnSB ) jest już uproszczony wniosek o odroczenie płatności składek w związku z epidemią koronawirusa. Obecnie wniosek to jedna strona z najważniejszymi danymi.

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać m.in. z odroczenia składek na ubezpieczenia społeczne ze względu na epidemię koronawirusa, mogą już posłużyć się uproszczonym wnioskiem.

Aby go wypełnić wystarczy jedynie podać podstawowe dane, w tym NIP, REGON lub PESEL. Należy również krótko wyjaśnić, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową wnioskodawcy i że nie ma on możliwości opłacenia w terminie należności.
W treści wniosku należy zaznaczyć odpowiednią kratkę, w zależności od tego, o co wnioskujemy, np. odroczenie terminu płatności składek, zawieszenie układu ratalnego, zawieszenie spłaty już posiadanej umowy o odroczenie. Okres przesunięcia to 3 miesiące.

Wniosek można przesłać elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), pocztą lub złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS. Jeżeli Zakład pozytywnie rozpatrzy sprawę, wyśle do przedsiębiorcy umowę na wskazany przez niego adres e-mail lub pocztą. Po otrzymaniu umowy należy ją przejrzeć i podpisać.Podpisaną umowę należy przekazać do ZUS. W czasie epidemii można wysłać skan, a oryginał dostarczyć później.

Translate »