Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Komunikaty

15.01.2021r.        KOMUNIKAT!!!           W związku z podjętą decyzją  uczestników Porozumienia Międzygminnego linii nr 2 zawartego  4 lutego 2016 r. w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej linii nr 2                łączącej    Aleksandrów Łódzki — Miasto Zgierz- Gminę Zgierz i Stryków informujemy, że z dniem 1 lutego 2021r.  zawieszona zostaje linia autobusowa nr 2   na okres 3 miesięcy z

więcej
15.01.2021
Rozkłady jazdy

ROZKŁADY JAZDY PRZEWOZY ORGANIZOWANE PRZEZ GMINĘ ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI Linia: Aleksandrów Łódzki – Zgniłe Błoto – Słowak – Bełdów – Adamów – Sanie rozkład jazdy- Aleksandrów-Zgniłe Błoto-Słowak-Bełdów-Adamów-Sanie-1 kierunek rozkład jazdy- Aleksandrów-Sanie-Adamów- Bełdów-Słowak-Zgniłe Błoto-2kierunek Linia: Aleksandrów Łódzki – Księstwo – Nakielnica – Łobódź – Ruda Bugaj rozkład jazdy-Aleksandrów-Księstwo-Nakielnica-Łobódź-Ruda Bugaj-1kierunek rozkład jazdy-Aleksandrów-Ruda Bugaj-Łobódź-Nakielnica-Księstwo-2kierunek Linia: Aleksandrów Łódzki – Rąbień,

więcej
05.01.2021
Gospodarka wodno-ściekowa

Dokumentacja projektowa rozbudowy kanalizacji sanitarnej Zgodnie z założeniami rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Aleksandrów Łódzki, w najbliższych latach planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w następujących ulicach: Daszyńskiego, Wojska Polskiego, Wierzbińska, Warszawska, Olbrachta, Wolności, Łąkowa, Piękna, Mikołajczyka, Piotrkowska, Łomnik, Kwiatowa, Rudna, Pusta, Kątna, Jana III Sobieskiego i bez nazwy o łącznej długości ok. 13,4 km.

więcej
04.08.2017
Dofinansowanie do usunięcia azbestu

Uchwała nr XIV/122/11 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 19 lipca 2011r. sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczenia i kontroli na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z demontażem i utylizacją wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych na terenie gminy Aleksandrów Łódzki – pobierz Załącznik do uchwały – zasady i

więcej
02.08.2017
Utrzymanie czystości i porządku w gminie

  Zarządzenie nr 17/07 Burmistrza Gminy Aleksandrów Łódzki z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki działalności w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – pobierz Wykaz przedsiębiorstw uprawnionych do prowadzenia na terenie gminy

więcej
02.08.2017
Translate »