Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

Wyniki konkursów obejmujących zadania polegające na: Wspieraniu trzeźwości i przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym – Wspieranie_trzeźwości_wyniki Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Aleksandrowie Łódzkim w 2019 roku – swietlice_srodowiskowe_wyniki

więcej
27.02.2019
Translate »