Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Bezpłatna pomoc prawna

22.01.2020
Dodane przez: Redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności

Od 1 stycznia 2020 r. na terenie Powiatu Zgierskiego uruchomiono 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w następujących lokalizacjach:

 1. Zgierz, ul. Sadowa 6A (punkt nieodpłatnych porad obywatelskich),
 2. Zgierz, ul. Długa 49 (punkt nieodpłatnych porad prawnych ze specjalizacją nieodpłatna mediacja i punkt nieodpłatnych porad obywatelskich),
 3. Stryków, ul. Kościuszki 29 (punkt nieodpłatnych porad prawnych),
 4. Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrkowska 4/6 (punkt nieodpłatnych porad prawnych),
 5. Głowno, ul. Kilińskiego 2 (punkt nieodpłatnych porad prawnych),
 6. Ozorków, ul. Lotnicza 1 (punkt nieodpłatnych porad prawnych).

Punkty zostały zlokalizowane w sposób umożliwiający dogodny dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wszystkim mieszkańcom powiatu zgierskiego. Osoby korzystające z pomocy mogą udać się do dowolnego punktu, bez stosowania zasady rejonizacji.

W punktach zlokalizowanych w Strykowie, Aleksandrowie Łódzkim oraz Głownie nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcy prawni wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

Pozostałe cztery punkty są obsługiwane przez organizacje pozarządowe wyłonione w otwartym konkursie ofert, tj.:

 1. Fundację Młodzi Ludziom – punkt nieodpłatnych porad obywatelskich w Zgierzu, ul. Sadowa 6A oraz punkt nieodpłatnych porad prawnych w Ozorkowie, ul. Lotnicza 1;
 2. European Concept Consulting Foundation – punkt nieodpłatnych porad prawnych ze specjalizacją nieodpłatna mediacja i punkt nieodpłatnych porad obywatelskich w Zgierzu, ul. Długa 49.

W Gminie Aleksandrów Łódzki od 2 stycznia 2020 r. został uruchomiony punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczą adwokaci i radca prawny wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi i Okręgową Radę Adwokacją w Łodzi.

Osoby wskazane przez izby to:

 1. Hanna Sługocka-Ziomek – adwokat
 2. Agnieszka Gliwna – adwokat
 3. Przemysław Gorbaczew – radca prawny
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej Aleksandrowie Łódzkim 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrkowska 4/6, nr telefonu do punktu 697-664-254. Telefon ogólny:  785-050-293 lub drogą mailową: npp@powiat.zgierz.pl.
Inne informacje

 

Lokal dostępny dla osób niepełnosprawnych czynny w dniach:

Poniedziałek    08:00 –12:00

Wtorek                        12:00 –16:00

Środa               08:00 –12:00

Czwartek         12:00 –16:00

Piątek              12:00 –16:00

 

 

 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Opis usługi Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

•                     poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;

•                     wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;

•                     przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;

•                     sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań;

•                     nieodpłatną mediację.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Kto może skorzystać Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.
Forma zapisu Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 785-050-293 lub drogą mailową: npp@powiat.zgierz.pl.
Inne informacje Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
Opis usługi Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona nieodpłatna mediacja. Usługę tę opisano na osobnej karcie.
 
Kto może skorzystać Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.
Forma zapisu Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 785-050-293 lub drogą mailową: npp@powiat.zgierz.pl.
Inne informacje Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.
jednostka prowadząca adres dni i godziny dyżurów telefon
organizacja pozarządowa

Fundacja Młodzi Ludziom
95-100 Zgierz,

ul. Sadowa 6a

(budynek Starostwa Powiatowego w Zgierzu)
pon.

wt.

śr.

czw.

pt.
08:00 – 12:00

12:00 – 16.00

08:00 – 12.00

12:00 – 16:00

08.00 – 12.00
 

 785-050-293

Czynne w dniach

Pn., śr., czw.  – 08 -15

Wt.                   – 08 -16
Pt.                     – 08 -14
 
 
organizacja pozarządowa

European Concept Consulting Foundation
95-100 Zgierz,

ul. Długa 49

(budynek Starostwa Powiatowego w Zgierzu)
pon.

wt.

śr.

czw.

pt.
08:00 –12:00

08:00 –12:00

08:00 –12:00

08:00 –12:00

07:00 –11.00

 

 

Translate »