Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Bliskie spotkania z wolnością

08.09.2017
Dodane przez: redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności
Biblioteka Publiczna im. Jana Machulskiego zaprasza na „Bliskie spotkania z wolnością” od 09.09.2017 do 13.11.2017
Będzie to cykl wydarzeń dedykowanych mieszkańcom gminy Aleksandrów Łódzki mających na celu pogłębienie ich wiedzy na temat odzyskania niepodległości i odbudowy państwowości  polskiej oraz zwiększenie zaangażowania lokalnej społeczności we wspólnych obchodach Święta  Narodowego. Niemniej ważnym celem działań będzie wzmocnienie więzi międzyludzkich, kształtowanie postaw współczesnego, aktywnego patriotyzmu, ciekawości tolerancji wobec świata oraz  podniesienie poziomu wiedzy historycznej czasie kształtowania się  niepodległej państwowości uwzględnieniem lokalnej historii. 
W ramach projektu Biblioteka zorganizuje szereg imprez, które przybliżą ich uczestnikom wkład naszego regionu w odzyskanie niepodległości całego kraju oraz umożliwią wspólne, wielopokoleniowe działania, takie jak koncerty, rodzinne śpiewanie piosenek żołnierskich i narodowych, patriotyczne karaoke, warsztaty twórcze dla dzieci, gra militarna, patriotyczne gry edukacyjne, rajd rowerowy, marsz nordic walking, wykłady, warsztaty, prelekcje i wycieczki historyczne. Zorganizujemy je we współpracy z partnerami: oddziały łódzkie ­ IPN i Polskiego Towarzystwa Historycznego, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, lokalnymi organizacjami pozarządowymi, przedszkolami, szkołami i aktywnymi mieszkańcami gminy.
W realizację projektu będą zaangażowani cenieni naukowcy, historycy, artyści min. dr Piotr Machlański, dr Tomasz Pietras, prof. Janusz Wróbel, śpiewak operowy Władysława Podsiadły.
W ramach projektu planujemy w najbliższym czasie:
09.09.2017 (sobota) rajd rowerowy „Nekropolie ewangelickie gminy Aleksandrów Łódzki”
Zbiórka chętnych godz.10.00 przed Biblioteką Publiczną, pl. Kościuszki 12
Zapisy pod nr Tel 609 190 211
11.09.2017 (poniedziałek) godz.18.00 „Tropem bohaterów” warsztaty historyczne
poprowadzi prof. Janusz Wróbel
Na spotkaniu dowiemy się o sposobach zdobywania informacji o przeszłych dziejach i o zasłużonych ludziach. Poznamy też bohatera naszej gminy związanego z okresem odzyskiwania niepodległości. Spotkanie o godz.18.00 w czytelni biblioteki, Aleksandrów Łódzki pl. Kościuszki 12. Wstęp wolny. Mile widziana młodzież
Spotkanie w czytelni biblioteki Publicznej, pl. Kościuszki 12
Translate »