Fundusze Europejskie
Profil zaufany

„DNI Spirometrii” w Vitamedzie

01.10.2019
Dodane przez: redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności

Zapraszamy Państwa! w ramach bezpłatnej akcji profilaktycznej z okazji „DNI Spirometrii” na wykonanie badania w Centrum Medycznym Vitamed w dniu 12 października 2019r.

Hasłem tegorocznej kampanii jest „Breathe Clean Air”.
Akcja jest prowadzona pod patronatem :
Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę,Alergię i POChP

#Badanie spirometryczne jest podstawowym badaniem umożliwiającym rozpoznanie chorób obturacyjnych. Wykonywanie #spirometrii pozwala na wczesną diagnostykę obturacji i szybkie rozpoznanie POCHP lub ocenę ciężkości astmy.
Obecnie na choroby obturacyjne płuc, choruje ponad 6.000.000 Polaków. Połowa chorych na astmę i 70% chorych na POCHP nie wie o swojej chorobie.
Wcześnie rozpoznana astma lub POCHP pozwala na normalne życie z chorobą. Późno rozpoznana POCHP skraca życie o 10-15 lat.
https://www.mp.pl/pacjent/pulmonologia/badania/68602,spirometria

Translate »