Fundusze Europejskie
Profil zaufany

„FRANCUZI” Z MDK W BERLINIE

29.06.2017
Dodane przez: redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności

W dniach 22-25 czerwca odbył się w Berlinie Międzynarodowy Festiwal Teatralny w języku francuskim. Organizatorem festiwalu było stowarzyszenie THEALINGUA oraz COURS ET JARDINS w Berlinie. Grupa „Déjà vu” w składzie: Szymon Łyczko, Justyna Nykiel, Weronika Butelo, Zuzanna Włodarek i Wiktor Westwal wraz ze swoją opiekunką Inką Serdakowską przedstawili spektakl zatytułowany „Wielko Hejt”, zrealizowany na podstawie własnego pomysłu. Sztuka grana była dwukrotnie. Pierwszego dnia dla potrzeb festiwalowych, albowiem po spektaklu miało miejsce omówienie go wraz z publicznością, odpowiedzi na pytania młodzieży i instruktorów, informacje o tym, jak wygląda praca grupy, w jakim wymiarze, gdzie prezentowane są spektakle grupy. Drugiego dnia grana była dla społeczności frankofońskiej w Berlinie. Grupa miała okazję zaprezentować się przed uczniami szkoły francuskiej i ich rodzinami. Było to nowe i bardzo ciekawe doświadczenie dla grupy teatralnej albowiem dzieci – rozumiejące świetnie tekst sztuki – reagowały bardzo żywiołowo i momentami uczestniczyły nawet w spektaklu. Festiwalowi towarzyszyły warsztaty teatralne dla młodzieży i dla instruktorów. Miały też miejsce spotkania z młodzieżą, instruktorami i organizatorami w ogrodzie placówki, w której odbywał się festiwal. Młodzież z grupy „Déjà vu” miała okazję wymienić doświadczenia i wrażenia z instruktorami i widzami. Młodzi Polacy radzili sobie świetnie językowo bez pomocy opiekunki grupy. We własnym zakresie, w wolnej chwili grupa „Déjà Vu” ruszyła też na zwiedzanie Berlina, był to relaks, nagroda za trud i edukacyjno-kulturowy element wyprawy grupy do Berlina. Członkowie grupy „Déjà vu” , ich opiekunka Inka Serdakowska i obsługa techniczna; pan Jan Gaj i Paweł Łapucha dziękują bardzo sponsorom, panu Jackowi Lipińskiemu, burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego oraz pani Bożenie Komorowskiej, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury i Radzie Rodziców MDK za sponsoring umożliwiający wyjazd grupy na festiwal do Berlina .

Translate »