Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC)

11.05.2020
Dodane przez: Wojciech Kalina
Liczba wizyt:

Tytuł projektu: „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

 

Nr umowy: 7322134537 z dnia 18.08.2020 r.

Beneficjent:

Gmina Aleksandrów Łódzki

Numer i nazwa osi priorytetowej:

1.Powszechny dostęp do szybkiego Internetu

Numer i nazwa działania:
1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach

Całkowita wartość projektu:

94 999,95 PLN

Dofinansowanie z UE:

100 %

Okres realizacji projektu:

18.08.2020 r. – 18.01.2021 r.

 

Głównym celem projektu jest walka z wykluczeniem cyfrowym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+) z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki poprzez wyposażenie ich w niezbędny sprzęt komputerowy do uczestniczenia w lekcjach w trybie zdalnym.

 

Projekt grantowy realizowany we współpracy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa pozwolił Gminie Aleksandrów Łódzki w prosty i szybki sposób pozyskać dodatkowe środki finansowe na wyposażenie w sprzęt niezbędny do kształcenia zdalnego, w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych i realizacji podstawy programowej w szkołach na terenie Gminy. W czasie pandemii Covid-19 dbanie o zdrowie i edukację mieszkańców po przez zapewnienie możliwości nauki zdalnej jest jednym ze sztandarowych działań prewencyjnych.

W ramach projektu został zakupiony następujący sprzęt komputerowy dla uczniów z rodzin wielodzietnych:

– 35 laptopów, myszek i toreb;

– 34 modemy z 6 miesięcznym dostępem do Internetu.

Powyższy sprzęt został udostępniony uczniom z rodzin wielodzietnych (3+) nie mającym warunków technicznych do realizacji procesu kształcenia zdalnego.

Laptopy po zakończeniu zdalnego kształcenia mają pozostać w dyspozycji szkół i dalej służyć uczniom.

 

Planowane wskaźniki:

– ilość zakupionego sprzętu (laptopów) – 35

– ilość wspartych szkół – 6

– ilość wspartych uczniów – 35

 

 


Tytuł projektu: „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

 

Nr umowy: 1211/2020 z dnia 22.04.2020 r.

Beneficjent:

Gmina Aleksandrów Łódzki

Numer i nazwa osi priorytetowej:

1. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu

Numer i nazwa działania:
1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach

Całkowita wartość projektu:

98 955,34 PLN

Dofinansowanie z UE:

100 %

Okres realizacji projektu:

22.04.2020 r. – 22.10.2020 r.

 

Głównym celem projektu jest walka z wykluczeniem cyfrowym uczniów z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki poprzez wyposażenie ich w niezbędny sprzęt komputerowy do uczestniczenia w lekcjach w trybie zdalnym.

Projekt grantowy realizowany we współpracy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa pozwolił Gminie Aleksandrów Łódzki w prosty i szybki sposób pozyskać dodatkowe środki finansowe na wyposażenie w sprzęt niezbędny do kształcenia zdalnego, w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych i realizacji podstawy programowej w szkołach na terenie Gminy. W czasie pandemii Covid-19 dbanie o zdrowie i edukację mieszkańców po przez zapewnienie możliwości nauki zdalnej jest jednym ze sztandarowych działań prewencyjnych.

W ramach projektu został zakupiony następujący sprzęt komputerowy:

– 26 zestawów dla uczniów: laptopy z dostępem do Internetu, myszki i torby,

– 12 sztuk komputerów przenośnych dla nauczycieli.

Powyższy sprzęt został udostępniony uczniom i nauczycielom nie mającym warunków technicznych do realizacji procesu kształcenia zdalnego.

Laptopy po zakończeniu zdalnego kształcenia mają pozostać w dyspozycji szkół i dalej służyć uczniom.

Planowane wskaźniki:

– ilość zakupionego sprzętu (laptopów) – 38

– ilość wspartych szkół – 6

– ilość wspartych uczniów – 26

– ilość wspartych nauczycieli – 12

Translate »