Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

30.08.2018
Dodane przez: Wojciech Kalina
Liczba wizyt:

  1. Budowa targowiska – miejsca handlu płodami rolnymi w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. 1 Maja 41

Całkowita wartość projektu: 1 745 363,18 PLN

Dofinansowanie z UE: 904 127,00 PLN

Wkład własny beneficjenta: 841 236,18 PLN

Okres realizacji projektu: 23.02.2018r. –31.05.2019r.

 

Celem realizowanej operacji jest wzrost konkurencyjności producentów rolnych oraz promocja artykułów rolno-spożywczych na rynkach lokalnych. Dzięki  realizacji założonej inwestycji poprawią się warunki sprzedaży produktów rolnych na zmodernizowanym targowisku o powierzchni ok. 4000  m kw. Na przedmiotowym terenie  planuje się 148 stanowisk handlowych: w tym 78 zadaszonych pod wiatami,70 stanowisk odkrytych. Powstaną 3 wolnostojące wiaty handlowe oraz jeden obiekt kubaturowy, tj. budynek sanitarno-socjalny. Zwiększy się również liczba sprzedawców jak i kupujących oraz poprawi się komfort oraz zwiększy się integracja łańcucha rolno-spożywczego. Mierzalnymi wskaźnikami w ramach realizowanej inwestycji będą: zwiększenie liczby kupujących (2000 osób/rok),zwiększy się liczba sprzedających (100 sprzedawców produktów rolnych na rok). Wybudowane zostanie  targowisko składające się z następujących elementów: zadaszenia  ciągów handlowych – wiaty budynku sanitarno – socjalnego, utwardzenie – stanowisk handlowych, parkingów i ciągów pieszych i jezdnych,  zewnętrzne instalacje sanitarne i oświetlenie terenu.

Translate »