Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Gaz dla Brużyczki Małej i Jastrzębia Górnego

26.04.2021
Dodane przez: Redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności
Logo PSG

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. poinformowało, że w drugim kwartale 2021 r. rozpocznie budowę szkieletowego układu sieci gazowej w miejscowościach! Brużyczka Mała i Jastrzębie Górne

w gminie Aleksandrów Łódzki oraz miejscowościach Jedlicze, Ustronie, Grotniki i Krzemień w gminie Zgierz, która to sieć będzie bazą dla dalszej gazyfikacji dotychczas niezgazyfikowanych terenów powiatu zgierskiego.

Mieszkańcy miejscowości Brużyczka Mała. Zgierza (ul. Jaśminowa) oraz Jastrzębia Górnego będą mogli korzystać z gazu ziemnego jeszcze pod koniec 2021 r. pod warunkiem złożenia wniosków o przyłączenie do sieci gazowej z deklaracją bezzwłocznego zawarcia umowy o przyłączenie najpóźniej do końca kwietnia br. Mieszkańcy pozostałych miejscowości będą mogli zostać przyłączeni do sieci gazowej najpóźniej w pierwszym półroczu 2022 r. Kolejne etapy rozbudowy sieci gazowej uruchamiane będą sukcesywnie w roku 2022 i w latach kolejnych. Łączna długość budowanej

sieci to ok. 18 415 m.

W Brużyczce Małej sieć gazowa wybudowana będzie w następującym zakresie:

 • w działce drogowej nr 38 (odcinek od wysokości dz. drogowej nr 168 do dz. drogowej nr 89)
 • w działce drogowej nr 33 (odcinek od wysokości dz. drogowej nr 38 do dz. nr 142/4)
 • w działce drogowej nr 35/7 (na całej długości działki)
 • w działce drogowej nr 35/10 (na całej długości działki)
 • w działce drogowej nr 27 (od wysokości dz. drogowej nr 38 do dz. drogowej nr 22)
 • w działce drogowej nr 22 (od wysokości dz. drogowej nr 27 do dz. drogowej nr 140)
 • w działce drogowej nr 89 (od wysokości dz. drogowej nr 38 do dz. drogowej nr 158)
 • w działce drogowej nr 158 (od wysokości dz. drogowej nr 89 do dz. drogowej nr 224)
 • w działce drogowej nr 124/9 i 124/11 (na całej długości działki, od wysokości dz. nr 89)
 • w działce drogowej nr 143/21 (na całej długości działki, od wysokości dz. nr 89)
 • w działce drogowej nr 79/8 (od wysokości dz. nr 89 do dz. 79/16)
 • w działce drogowej nr 158 (od wysokości dz. nr 89 do dz. nr 189)
 • w działce drogowej nr 189 ( od wysokości dz. drogowej nr 158 do dz. nr 245/1 w Zgierzu, ul. Jaśminowa)
 • w działce drogowej nr 224 (od wysokości dz. drogowej nr 158 do dz. drogowej nr 195 w Jastrzębiu Górnym).

Ponadto odcinek sieci gazowej w Brużyczce Małej będzie połączony z budowanym odcinkiem sieci w Aleksandrowie Łódzkim w ul. Wincentego Witosa (dz. nr 169 i 168) – do wysokości dz. drogowej nr 38.

Natomiast w Jastrzębiu Górnym sieć gazowa wybudowana będzie od skrzyżowania działek drogowych nr 195 oraz 224 (w rejonie posesji nr 1) do wysokości

posesji nr 40 (dz. nr 39), w ul. Morskiej oraz wzdłuż ul. Aleksandrowskiej w kierunku miejscowości Jedlicze A) do wysokości ul. Długiej.

 

Wszystkich zainteresowanych poborem paliwa gazowego, których nieruchomości znajdują się wzdłuż budowanej w pierwszym etapie i już istniejącej sieci gazowej, informujemy o możliwości składania wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej. Wzory wniosków dostępne są na stronie www.psgaz.pl. Gdzie szczegółowo opisane zostały również zasady przyłączania do sieci gazowej. Oryginały wniosków należy przesyłać na adres korespondencyjny:

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi

Gazownia w Zgierzu

 1. Myśliwska 1A

95-100 Zgierz

(od czerwca pod adresem: 95-100 Zgierz, ul. Piątkowska 83 E)

 

P S G uruchomiła również specjalny Portal Przyłączeniowy, dostępny pod adresem: www.przylaczenłe.psgaz.pl – za jego pomocą w bezpieczny i bardzo prosty sposób można zdalnie przeprowadzić cały proces przyłączeniowy.

Translate »