Fundusze Europejskie
Profil zaufany

GUS liczy szamba

18.02.2019
Dodane przez: redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności

Informujemy, że na potrzeby badania realizowanego przez Urząd Statystyczny, Gmina Aleksandrów Łódzki jest zobowiązana do przekazania do GUS danych w zakresie adresów zbiorników bezodpływowych.

W związku z powyższym Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej oraz nie są wyposażone w przydomowe oczyszczalnie ścieków, o wypełnienie druku zgłoszenia zbiornika bezodpływowego do gminnej ewidencji. Zgłoszenie to obejmuje podstawowe dane umożliwiające prowadzenie ewidencji, tj. adres nieruchomości, liczbę mieszkańców oraz pojemność zbiornika bezodpływowego.

Wzór zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej gminy www.aleksandrow-lodzki.pl (zakładka „Ochrona Środowiska”) oraz w siedzibie Urzędu (Plac Kościuszki 4, pokój nr 5).

Wypełnione zgłoszenie proszę dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim (osobiście lub pocztą) w terminie do dnia 31.05.2019 r.

Translate »