Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2019 rok

06.03.2019
Dodane przez: redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności

Szanowni Państwo,

W dniu 31 stycznia 2019 r. mocą Uchwały nr 107/19 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2019 rok. Dokument obowiązuje od dnia 31 stycznia 2019 r.>>>
więcej informacji>>>

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z terminami konkursów, alokacją i typami projektów przewidzianych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałań dedykowanych ZIT, tj:

 

  • Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT
  • Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT

 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Poddziałań ZIT:

 

  PLANOWANY TERMIN OGŁOSZENIA KONKURSÓW PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA NABORÓW TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE ORIENTACYJNA KWOTA PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH KONKURSU (EFRR/EFS) INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS
OŚ PRIORYTETOWA VIII ZATRUDNIENIE
Działanie VIII.3

Wsparcie przedsiębiorczości

Poddziałanie VIII.3.3

Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT
II kwartał 2019 Lipiec 2019 Typy projektu  nr 1, 2 i 3 wskazane w punkcie 9 opisu Poddziałania SZOOP RPO WŁ:

1 typ projektu – dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej;

2 typ projektu – finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej;

3 typ projektu – wsparcie szkoleniowo – doradcze.
1 170 000 EUR

(ok. 5 005 000 PLN)
Instytucja Pośrednicząca (Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi)

www.rpo.wup.lodz.pl

Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT)

www.lom.lodz.pl
OŚ PRIORYTETOWA IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
Działanie IX.1

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie IX.1.2

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT
II kwartał 2019 Czerwiec 2019 Typy projektów wskazane w punkcie 9 opisu poddziałania w SZOOP RPO WŁ 2014-2020:

1 typ projektu – programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej;

2 typ projektu – wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ.
2 000 000 EUR

(ok. 8 555 000 PLN)
Instytucja Pośrednicząca (Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi)

www.rpo.wup.lodz.pl

Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT)

www.lom.lodz.pl

 

 

Serdecznie zapraszamy do aplikowania o środki EFS w ramach Poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dedykowanych ZIT!

Translate »