Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Informacja na temat świadczeń (300+) i (500+)

30.06.2020
Dodane przez: Redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności
Logo OPS w Aleksandrowie Łódzkim

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry Start (300+) są przyjmowane :

  • od 1 lipca do 30 listopada – w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną
  • od 1 sierpnia do 30 listopada – w przypadku wniosków składanych drogą tradycyjną (listownie lub osobiście)

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do 30 września.

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, wypłata następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

Przyznanie świadczenia Dobry Start (300+) nie wymaga wydania decyzji.

W przypadku podania adresu poczty elektronicznej Ośrodek prześle na adres e-mail Wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia.

 

Wnioski ELEKTRONICZNE składamy za pośrednictwem:

Systemów teleinformatycznych banków
• Portalu informacyjno-usługowego emp@tia: www.empatia.mpips.gov.pl
• Platformy e-puap: www.epuap.gov.pl
• Platformy Usług Elektronicznych ZUS: www.zus.pl/pue

Wnioski PAPIEROWE składamy w :

  • Ośrodku Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim, DZIAŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH ul. Warszawska 10
  • Za pośrednictwem poczty polskiej

___________________________________________________________________________

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

 W trwającym obecnie okresie świadczeniowym świadczenie wychowawcze 500 plus przyznawane jest do 31 maja 2021 roku.

Oznacza to, że rodzice nie muszą składać ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020 r.

Kolejne terminy składania wniosków:

  • od 1 lutego 2021 – wnioski elektroniczne
  • od 1 kwietnia 2021 – wnioski papierowe
Translate »