Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Informacja o uruchomieniu syren alarmowych

29.07.2019
Dodane przez: redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności

Informacja o uruchomieniu syren alarmowych w dniu 1 sierpnia 2019r., godz. 17:00

Na podstawie Zarządzenia Nr 179/2019 Szefa Obrony Cywilnej Województwa – Wojewody Łódzkiego z dnia 3 lipca 2019r. w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz pisma Zastępcy Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, znak pisma ZK-IV.642.31.2019 z dnia 4 lipca 2019r., została podjęta decyzja połączenia treningu systemu alarmowania z upamiętnieniem 75 rocznicy Powstania Warszawskiego.

W związku z powyższym w dniu 1 sierpnia 2019r. o godz. 17:00 zostanie uruchomiony system alarmowy miasta i gminy i wyemitowany przez syreny alarmowe sygnał ciągły trwający 1 minutę.

po. Naczelnika Miejskiego Centrum

Zarządzania Kryzysowego

Translate »