Fundusze Europejskie
Profil zaufany

IV edycja projektu pn. „Ucyfrowieni”

10.01.2020
Dodane przez: redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności

IV edycja projektu pn. „Ucyfrowieni” zakłada zorganizowanie cyklu warsztatów podnoszących kompetencje cyfrowe dla osób w wieku 45+. W okresie od lutego do listopada 2020 roku pracownicy przeprowadzą bezpłatne szkolenia z obsługi komputera i Internetu. W zajęciach uczestniczyć będą mieszkańcy regionu nieposiadający umiejętności obsługi komputera lub mający podstawową wiedzę z tego zakresu.

Warsztaty zorganizowane zostaną na dwóch poziomach – podstawowym oraz średnio zaawansowanym. Szkolenia przeprowadzą doświadczeni pracownicy Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Planowane są warsztaty stacjonarne oraz wyjazdowe.

 

Tegoroczna edycja poszerzona zostanie o moduł „Prawo jazdy na smartforna”, który przybliży uczestnikom zagadnienia związane z podstawową obsługą swoich smartfonów oraz wykorzystanie ich w życiu codziennym.

 

Grupy docelowe:

Osoby w wieku 45+ nieposiadające umiejętności obsługi komputera bądź posiadające podstawową wiedzę z tego zakresu, mieszkające na terenie Województwa Łódzkiego, które dzięki projektowi nabędą lub poszerzą podstawową wiedzę informatyczną i będą wykorzystywać ją w codziennym życiu.

 

Częstotliwość i miejsce spotkań:

Dla każdej dziesięcioosobowej grupy przewidziane są 4 spotkania w miesiącu po 4 godziny lekcyjne z trzydziestominutową przerwą. Łącznie przeszkolonych zostanie:

-w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – 140 osób,

-na terenie Województwa Łódzkiego – 40 osób (jeden wyjazd na kwartał dla grupy dziesięcioosobowej).

 

Osoby szkolące: doświadczeni pracownicy Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Każdy warsztat będzie prowadzony przez 2 trenerów oraz dodatkowo przez innych pracowników, którzy przekażą dodatkowe informacje z tematyki związanej z warsztatami.

 

Nabór uczestników: otwarty nabór na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy” ogłoszony na stronie internetowej lodzkie.pl, si.lodzkie.pl. Informacja o rekrutacji zostanie również przesłana do gmin WŁ oraz instytucji, do których uczęszczają seniorzy, z prośbą o rozpowszechnienie.

Rejestracja na warsztaty będzie prowadzona telefonicznie od stycznia 2020 roku. Do każdej grupy zakwalifikowanych zostanie 10 osób. Ponadto zostanie utworzona lista rezerwowa.

 

Tematyka: zastosowanie technologii informatycznych w życiu codziennym, e- podróże, e- zakupy, e- learning, e-urząd, e-administracja, cyberbezpieczeństwo, e-zdrowie, e-edukacja, e-kultura, urządzenia mobilne, etc.

 

Efekt końcowy: nabycie lub podniesienie umiejętności cyfrowych przez populację 45+ z terenu Województwa Łódzkiego.

Bezpłatne warsztaty z obsługi komputera i Internetu
dla mieszkańców Województwa Łódzkiego w wieku 45+

 

Zakres:

–     obsługa komputera,

–     bezpieczne korzystanie z Internetu,

–     obsługa smartfona,

–     zastosowanie technologii informatycznych w życiu codziennym.

 

Warsztaty zorganizowane zostaną w dwóch poziomach zaawansowania:

  • podstawowym – dla poczatkujących uczestników, nieposiadających umiejętności obsługi komputera
  • średnio zaawansowanym – poszerzającym umiejętności osób, które opanowały już podstawy korzystania z komputera i Internetu.

 

Planowane terminy warsztatów:

 

Poziom podstawowy
Grupa Terminy warsztatów Miejsce
1 05, 12, 19, 26 lutego 2020 r. sala 219
2 04, 11, 18, 25 marca 2020 r. sala 219
3 01, 08, 15, 22 kwietnia 2020 r. sala 219
4 06, 13, 20, 27 maja 2020 r. sala 219
5 02, 09, 16, 23 września 2020 r. sala 219
6 07, 14, 21, 28 października 2020 r. sala 219
7 04, 09, 18, 25 listopada 2020 r. sala 219

 

 

Poziom średnio zaawansowany
Grupa Terminy warsztatów Miejsce
1 06, 13, 20, 27 lutego 2020 r. sala 219
2 05, 12, 19, 26 marca 2020 r. sala 219
3 02, 09, 16, 23 kwietnia 2020 r. sala 219
4 03, 10, 17, 24 czerwca 2020 r. sala 219
5 03, 10, 17, 24 września 2020 r. sala 219
6 08, 15, 22, 29 października 2020 r. sala 219
7 05, 12, 19, 26 listopada 2020 r. sala 219

 

Z przyczyn niezależnych od organizatora przewiduje się niewielkie zmiany terminów, o których niezwłocznie zostaną poinformowani uczestnicy warsztatów.

 

Liczba miejsc: ogółem wynosi 140, maksymalnie 10 miejsc w każdej grupie

 

Translate »