Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Ochrona środowiska

Wnioski o udzielenie dofinansowania do wymiany pieca.

W najbliższy czwartek – 29.04 – będzie można składać wnioski o udzielenie gminnego dofinansowania do wymiany pieca węglowego. Wnioski będą przyjmowane w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego (wejście od ul. 11 listopada) Jednorazowo na teren urzędu będzie mogło wejść maksymalnie 10 osób. Osoby, które złożą dokumenty będą proszone o wyjście z budynku przez ratusz. Oczekując na

więcej
28.04.2021
Dofinansowanie do wymiany pieca: NABÓR

Wnioski o udzielenie gminnej dotacji do wymiany pieca będą przyjmowane od 29 kwietnia 2021 r. Druk wniosku – POBIERZ Druk zgody – POBIERZ  Do wniosku należy dołączyć: 1) kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością, a jeżeli nie wynika ono z prawa własności to również zgodę właściciela (współwłaścicieli) lub administracji budynku na realizację zadania; 2)

więcej
15.04.2021
Dofinansowanie do wymiany pieca – WNIOSEK

Wkrótce rozpocznie się nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany pieca węglowego na nowe źródło ciepła. Z gminnej dotacji będą mogli skorzystać mieszkańcy miasta i gminy Aleksandrów Łódzki, którzy posiadają czynny piec na paliwo stałe, a warunkiem jej otrzymania jest trwała likwidacja starego źródła ciepła. Dofinansowanie wynosi 50 % kosztów inwestycji, nie więcej niż 12 tysięcy

więcej
30.03.2021
Program usuwania azbestu dla Gminy Aleksandrów Łódzki 2021-2032

Opracowanie niniejszego dokumentu związane jest z realizacją zapisów zawartych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032 (przyjętego uchwałą Nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.), w którym wskazano, iż do zadań samorządu gminnego należy przygotowanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Programy te mają za

więcej
23.03.2021
Ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU INFORMOWANIA Zagrożenie: Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia: 24.02.2021 r. (godz.00.00-24.00) Stężenia dobowe pyłu PM10 na stacjach: Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacji: Pabianice, ul. Konstantynowska (LdPabiKonsta) S24=130,1 μg/m3, Radomsko ul. Rolna (LdRadomsRoln) S24=136 μg/m3 Obszar przekroczenia: Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował: Pabianice

więcej
02.03.2021
Miesięczna analiza ryzyka przekroczeń poziomów

W wyniku przeprowadzonych w lutym 2021r. obliczeń stwierdzono: – Na 5 stanowiskach pomiaru stężenia pyłu PM10 stwierdzono ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość 24-godzinna, tabela 1). – Na 7 stanowiskach pomiaru stężenia dwutlenku siarki nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość 1-godzinna oraz wartość 24-godzinna). – Na 9 stanowiskach pomiaru stężenia dwutlenku azotu nie stwierdzono ryzyka

więcej
23.02.2021
Ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU INFORMOWANIA Zagrożenie: Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia: 10.02.2021 r. godz.0.00 – 24.00 Stężenia dobowe pyłu PM10 na stacjach: Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach: LdGajewUjWod – 105,1 [μg/m3], LdLaskNarutoMob – 135,4 [μg/m3], LdLodzJanPaw – 117,3 [μg/m3] , LdPabiKonsta – 141 [μg/m3], LdPioTrKraPr

więcej
12.02.2021
Ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO Zagrożenie: Wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego (150 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia: 18.01.2021r.(godz.00.00-24.00) Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego. Obszar przekroczenia: Obszar przekroczeń poziomu alarmowego obejmował: – Pabianice –centrum miasta (teren zwartej zabudowy). – Gajew -zachodnia część gminy Witonia,

więcej
20.01.2021
Miesięczna analiza ryzyka przekroczeń poziomów

W wyniku przeprowadzonych w listopadzie 2020 r. obliczeń stwierdzono: – Na 6 stanowiskach pomiaru stężenia pyłu PM10 stwierdzono ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość 24-godzinna, tabela 1). – Na 28 stanowiskach pomiarów stężenia pyłu PM10 nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość roczna). – Na 3 stanowiskach pomiaru stężenia pyłu PM2,5 stwierdzono ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego

więcej
26.11.2020
UWAGA!

W związku z licznymi informacjami od mieszkańców, dotyczącymi firm podających się za rekomendowane przez Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim i zachęcających do podpisania z nimi umów na założenie instalacji fotowoltaicznej informujemy, że: ❌ Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim nie współpracuje z żadną z firm wykonującą tego typu usługi i nie ponosi odpowiedzialności za ich wiarygodność.

więcej
18.11.2020
Miesięczna analiza ryzyka przekroczeń poziomów

W wyniku przeprowadzonych w październiku 2020 r. obliczeń stwierdzono: – Na 14 stanowiskach pomiarów stężenia pyłu PM10 stwierdzono ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość 24-godzinna, tab. 1). – Na 7 stanowiskach pomiaru stężenia dwutlenku siarki nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość 1-godzinna oraz wartość 24-godzinna). – Na 9 stanowiskach pomiaru stężenia dwutlenku azotu nie stwierdzono

więcej
22.10.2020
Translate »