Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Komunikat Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

28.05.2018
Dodane przez: Tomasz Barszcz
Liczba wizyt:
Aktualności

Komunikat Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 28.05.2018 r. godz. 15.00 

I) Stan powietrza znacząco się poprawił ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne oraz dobiegającą końca akcję gaśniczą na terenie składowiska odpadów w Zgierzu. Trwa dogaszanie pogorzeliska. Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego na bieżąco monitoruje stan powietrza na terenie gminy.

II) Zgodnie z wnioskiem Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu dzisiejszym wojskowi specjaliści z Centralnego Ośrodka Analiz Skażeń dokonali pobrania w rekomendowanych przez Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego lokalizacjach próbek gleby oraz wody. O wynikach badań w ciągu 48 godzin zostanie powiadomiony Wojewoda Łódzki, który z kolei poinformuje zainteresowane samorządy.

III) W przypadku pojawienia się w powietrzu zapachu charakterystycznego dla palącego się plastiku prosimy o udanie się do pomieszczeń zamkniętych. O szczególną ostrożność prosimy osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z  problemami i schorzeniami układu oddechowego oraz dzieci.

IV) W związku z licznymi zapytaniami od mieszkańców dotyczącymi odbywania się zajęć lekcyjnych informujemy, iż zajęcia w szkołach i przedszkolach w nadchodzących dniach odbędą się zgodnie z planem, jednak placówki w ramach prewencji ograniczą zajęcia na zewnątrz.

V) Zachęcamy do monitorowania stężeń szkodliwych pyłów zawieszonych PM 2,5 oraz PM 10 w oparciu o system czujników badających jakość powietrza.
Link do mapy czujników

 

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego

 

Translate »