Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Komunikat Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

28.05.2018
Dodane przez: Tomasz Barszcz
Liczba wizyt:
Aktualności

Komunikat Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 27.05.2018 r. godz. 23.00

I) W chwili obecnej chmura szkodliwych pyłów sięga od Zgierza do miejscowości Brużyca w związku z ustaniem wiatru nie rozprzestrzenia się dalej. W zależności od warunków atmosferycznych, sytuacja na terenie gminy może ulec zmianie. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Aleksandrowie Łódzkim na bieżąco monitoruje stężenie pyłów w powietrzu.

II) Akcja gaśnicza przynosi zamierzone efekty co przyczynia się do stopniowego zmniejszania się emisji szkodliwych produktów spalania do atmosfery.

III) Złożone przez Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim pismo o pilne przeprowadzenie szczegółowych pomiarów jakości powietrza na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki zostało pozytywnie rozpatrzone. W związku z powyższym w dniu jutrzejszym o godz. 11.00 odbędzie się kolejne posiedzenie Wojewódzkiego Sztabu Zarządzania Kryzysowego z przedstawicielami wojskowego Centralnego Ośrodka Analiz Skażeń, na którym zostanie ustalona metodyka i zakres badań.

IV) Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego rekomenduje ograniczenie wietrzenia pomieszczeń oraz ograniczenie aktywności fizycznej na zewnątrz. W przypadku wyczucia w powietrzu zapachu charakterystycznego dla palącego się plastiku prosimy o udanie się do pomieszczeń zamkniętych. O szczególną ostrożność prosimy osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z problemami i schorzeniami układu oddechowego oraz dzieci.

V) W związku z licznymi zapytaniami od mieszkańców dotyczącymi odbywania się zajęć lekcyjnych informujemy, iż zajęcia w szkołach i przedszkolach w nadchodzących dniach odbędą się zgodnie z planem, jednak szkoły nie będą realizowały żadnych zajęć na zewnątrz. Dyrektorzy placówek oświatowych mogą podjąć decyzję o skróceniu zajęć dydaktycznych.

VI) Zachęcamy do monitorowania stężeń szkodliwych pyłów zawieszonych PM 2,5 oraz PM 10 w oparciu o system czujników badających jakość powietrza.
Link do mapy czujników

 

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego

 

Translate »