Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Komunikat Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

27.05.2018
Dodane przez: Tomasz Barszcz
Liczba wizyt:
Aktualności

Z uwagi na pożar składowiska odpadów w Zgierzu oraz na pogorszenie się jakości powietrza na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki w dniu dzisiejszym Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego po raz kolejny zwołał posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Centrum zarządzania kryzysowego w Aleksandrowie Łódzkim monitoruje sytuację na bieżąco będąc w stałym kontakcie z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska.

1. Zespół rekomenduje ograniczenie wietrzenia pomieszczeń oraz ograniczenie aktywności fizycznej na zewnątrz. W przypadku wyczucia w powietrzu zapachu charakterystycznego dla palącego się plastiku prosimy o udanie się do pomieszczeń zamkniętych. O szczególną ostrożność prosimy osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z problemami i schorzeniami układu oddechowego oraz dzieci.

2. W porozumieniu z Ochotniczą Strażą Pożarną będzie prowadzona akcja informacyjna. Na teren gminy wyjechały auta OSP zaopatrzone w megafony informujące o zaleceniach pozostania w zamkniętych pomieszczeniach. Zachęcamy jednocześnie do informowania bliskich i znajomych o rekomendacjach ograniczenia przebywania na zewnątrz.

3. Zajęcia w szkołach w nadchodzących dniach odbędą się zgodnie z planem, jednak szkoły nie będą realizowały żadnych zajęć na zewnątrz.

4. Zachęcamy do monitorowania stężeń szkodliwych pyłów zawieszonych PM 2,5 oraz PM 10 w oparciu o system czujników badających jakość powietrza. Największe stężenie pyłów miało miejsce w godzinach porannych, w tym momencie jakość powietrza stopniowo się poprawia.
Link do mapy czujników

5. W dniu dzisiejszym o godzinie 21.00 zbierze się ponownie Wojewódzki Sztab Kryzysowy. Komunikat sztabu zostanie opublikowany niezwłocznie na stronach internetowych Aleksandrowa Łódzkiego.

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego
Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego

Translate »