Fundusze Europejskie
Profil zaufany

LIV sesja Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim

20.04.2018
Dodane przez: redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności

Porządek obrad LIV sesji

Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim

w dniu 26 kwietnia 2018 roku godzina 11ᵒᵒ

 

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

3. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim.

4. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim.

5. Sprawozdanie Burmistrza z jego działalności w okresie od 23 marca 2018 roku do 25 kwietnia 2018 roku.

6. Interpelacje radnych.

7. Informacja – ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.

8. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na podjęcia przez Gminę Aleksandrów Łódzki działań zmierzających do utworzenia i przystąpienia do klastra energii,

b) zmian w budżecie Gminy Aleksandrów Łódzki na 2018 rok,

c) zmiany uchwały nr XLIX/462/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Łódzki na lata 2018-2024,

d) przyznania tytułu Honorowego Obywatela Aleksandrowa Łódzkiego Panu Radosławowi Myszkowskiemu,

e) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu miejskiego A-5 w rejonie ulicy Sportowej,

f) zmiany uchwały nr XVI/161/15 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 26 listopada 2015 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Aleksandrów Łódzki,

g) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Ruda Bugaj,

h) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu miejskiego A-8 w rejonie ulicy Wojska Polskiego,

i) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Łobódź,

j) zmiany uchwały nr XXXVII/238/97 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 24 września 1997 r., w sprawie : nadania nazw ulicom
k) zmiany uchwały nr XV/154/00 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 29 marca 2000 r., w sprawie: nadania nazw ulicom,

l) określenia zasad sprzedaży na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, stanowiących własność Gminy Aleksandrów Łódzki oraz warunków udzielania bonifikaty i wysokości ich stawek procentowych.

m) przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Aleksandrów Łódzki na lata 2018-2024, n) nadania imienia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim i zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim.

9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

10. Zapytania, wolne wnioski i informacje.

11. Zamknięcie obrad sesji.

Translate »