Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza

31.01.2018
Dodane przez: redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności

Fundusze JEREMIE 2 – Spotkanie informacyjne dla mikroprzedsiębiorców. 20 lutego 2018 r.

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza wszystkich zainteresowanych mikro przedsiębiorców, działających do 24 miesięcy, na spotkanie informacyjne dotyczące Projektu JEREMIE2.

W ramach Projektu uruchomiono Fundusz Pożyczkowy dla mikro przedsiębiorców typu start-up, na cele inwestycyjno- obrotowe – Mikropożyczka Inwestycyjno- Obrotowa – która udzielana jest w kwotach od 5 do 70 tys. zł. Preferencyjnie oprocentowanie – od 0,15 do 5 % w skali roku (przykładowe oprocentowanie, przy 3 letnim okresie spłaty, wynosi 0,5 % w skali roku).

Wsparcie w ramach Projektu JEREMIE2 może być przeznaczone w szczególności na:

 • wykonanie robót budowlanych,
 • nabycie lub wytworzenie maszyn, urządzeń, wyposażenia,
 • nabycie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
 • nabycie pojazdów,
 • nabycie nieruchomości do wysokości 10% środków wypłaconych w ramach pożyczki. Zakup nieruchomości, aby stanowił koszt kwalifikowany, musi być bezpośrednio związany z podstawową działalnością gospodarczą Pożyczkobiorcy,
 • nabycie środków obrotowych poprzez zakup towarów handlowych lub surowców produkcyjnych, który ma na celu rozwój przedsiębiorstwa.

 

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej w siedzibie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – ul. Narutowicza 34, 20 lutego 2018 r. o godzinie 10:00.

Prosimy o potwierdzenie przybycia na adres e-mail: rejestracja@larr.lodz.pl – w temacie wpisując „Spotkanie JEREMIE2 – 20.02.2018”

 

Pożyczki na start

Projekt „Od pomysłu do biznesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZMIANA OPROCENTOWANIA ORAZ UPROSZCZENIE DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH “Od Pomysłu do Biznesu”

 Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż został uproszczony wniosek pożyczkowy w ramach projektu “Od pomysłu do biznesu”. Począwszy od dnia 05.06.2017 r. zmianie ulegają następujące dokumenty Regulamin, Wniosek o udzielnie pożyczki, Tabela oprocentowania, Karta oceny wniosku.

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego oferuje w ramach projektu “Od pomysłu do biznesu” (Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) preferencyjne
pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego.

od pomysłu do biznesu Dokumenty aplikacyjne można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem: 

http://larr.pl/pozyczki-na-start/pobierz-i-przygotuj-dokumenty-od-pomyslu-do-biznesu/

NA JAKICH WARUNKACH UDZIELANE SĄ POŻYCZKI?

 • 10 000 zł – 50 000 zł
 • bez wkładu własnego
 • max 60 miesięcy
 • max 3 miesiące karencji w spłacie kapitału

 KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POŻYCZKĘ?

 • osoby pracujące
 •  studenci
 • osoby bezrobotne
 • osoby planujące rozpocząć działalność gospodarcza na terenie województwa łódzkiego
 • osoby, które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy

 NA JAKIE CELE MOŻNA PRZEZNACZYĆ POŻYCZKĘ ?

 

 • nabycie nieruchomości zabudowanych, wykonanie robót budowlanych
 •  nabycie instalacji maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
 •  nabycie wartości niematerialnych i prawnych przez nabycie patentów, licencji, know-how
 •  nabycie środków transportu, ulotek, banerów reklamowych, wizytówek
 •  nabycie środków obrotowych – do 30% wartości kosztów kwalifikowanych

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Malwina Gajewska

Tel. 42 208 92 43

e-mail: m_gajewska@larr.lodz.pl

Misja gospodarcza Indie-Nepal, 5-7 marca 2018 r.

przejmie informujemy, że Krajowa Izba Gospodarcza wspólnie z Indyjsko-Polską Izbą Przemysłowo – Handlową, organizuje misję gospodarczą do Indii i Nepalu. Partnerem wydarzenia po stronie indyjskiej jest Federacja Indyjskich Izb Przemysłowo-Handlowych.
Misja odbędzie się w dniach od 4 do 8 marca 2018 r. W programie pobytu w Indiach przewidywany jest udział w 4-tej edycji „
Forum
Biznesowego Indie-Europa 29”, które odbędzie się w
New Delhi.

 

India Europe 29 Business Forum, to jedno z największych wydarzeń gospodarczych w Indiach i jedyne poświęcone w całości stosunkom biznesowym między Indiami a Unią Europejską. Forum otworzy Minister Spraw Zagranicznych Indii. Udział w Forum będzie dla polskich firm znakomitą okazją do zapoznania się z możliwościami rynku indyjskiego. W programie przewidziane są panele dyskusyjne, wystąpienia ekspertów oraz spotkania B2B między pomiędzy indyjskimi i europejskimi przedstawicielami biznesu. W ostatnich latach dynamika PKB w Indiach wacha się w okolicach 8 % co sprawia, że Indie stają się jedną z najmocniejszych gospodarek nie tylko Azji ale świata. Kluczową rolę w wytwarzaniu Produktu Krajowego Brutto (PKB) Indii odgrywają usługi. Wśród nich znajdują się przede wszystkim branże związane z outsourcingiem procesów biznesowych: centra obsługi telefonicznej, centra obróbki danych, elektroniczna obsługa klienta, konfigurowanie komputerów i oprogramowania, księgowość, wzornictwo oraz usługi w dziedzinie medycyny. Kolejne istotne gałęzie indyjskiej gospodarki to produkcja przemysłowa oraz rolnictwo.

 

Tematyka poruszana podczas Forum to przede wszystkim:
-Doskonalenie zawodowe;
– Rozwiązania naukowe w biznesie;
-IT/ICT;
-Zaawansowane technologie produkcyjne w przemyśle;
Przetwórstwo rolno-spożywcze;
– Rozwój infrastruktury ze szczególnym uwzględnieniem Inteligentnych Miast (Smart
Cities);
-Transport miejski;
– Czyste technologie;
– Energia odnawialna;
– Samochody i części samochodowe;
– Rozwiązania logistyczne.

Dla zainteresowanych przewidywana jest kontynuacja misji do Nepalu; w 2015 r. przedstawiciele Federacji Nepalskich Izb Przemysłowo-Handlowych odwiedzili Polskę i przedstawili szereg propozycji współpracy biznesowej dotyczących ich zapotrzebowania na import towarów i usług. Rewizyta polskich przedstawicieli biznesu była przygotowywana na wiosnę 2016 r. jednak z powodu skomplikowanej sytuacji w Nepalu musiała zostać
przesunięta na okres późniejszy. Program pobytu w Katmandu przewiduje udział w Forum Biznesu oraz rozmowy bilateralne pomiędzy polskimi i nepalskimi przedsiębiorcami w dniu 7 marca br. Koszt udziału w misji do Indii i Nepalu wynosi: 8.260,- zł netto.

Cena obejmuje: przeloty, transfery wewnętrzne, wizy, ubezpieczenie, przygotowania i druk materiałów reklamowych, udział w forach biznesu oraz spotkaniach bilateralnych, wizyty w przedsiębiorstwach; hotele będą opłacane na miejscu przez delegatów. Informacje nt. ceny doby hotelowej w New Delhi i w Katmandu są obecnie negocjowane; informację o koszcie zakwaterowania podamy w terminie późniejszym.

Zapraszamy firmy zainteresowane udziałem w Misji do rejestracji tutaj


Szczegółowych informacji udzielają:
Maria Nowakowska:
mnowakowska@kig.pl; Tel: 22 – 6309783
Ewa Mieleszkiewicz:
emieleszkiewicz@kig.pl; Tel: 22 – 6309837

Do pobrania:

Zaproszenie na Misję INDIE-NEPAL

Translate »