Fundusze Europejskie
Profil zaufany

MCZK informuje

14.01.2021
Dodane przez: Redaktor
Liczba wizyt:
Aktualności

W związku z występującymi opadami śniegu oraz śniegu z deszczem, przypominamy      o obowiązku dotyczącym usuwania jego nadmiaru z dachów budynków oraz o usuwaniu stwarzających zagrożenie  zwisających sopli lodu, a także o  konieczności odśnieżania chodników.

Obowiązki należytego utrzymania obiektów w ww. zakresie nałożone na właścicieli zarządców nieruchomości określone zostały w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z późn. zm,), w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości                  i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r., poz. 1439 z późn. zm.), a także w rozporządzeniu nr 4/10 Wojewody Łódzkiego z 29 listopada 2010r. w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych (Dz. U. WŁ 2010r. nr 352, poz. 3131).

Translate »