Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Miesięczna analiza ryzyka przekroczeń poziomów substancji w powietrzu

18.02.2020
Dodane przez: redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności

Bieżąca analiza ryzyka przekroczeń poziomów substancji w powietrzu wykonywana jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi na podstawie zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 519).
Poniżej przedstawiamy dane przygotowane przez WIOŚ w Łodzi na temat miesięcznych powiadomień o ryzyku przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo alarmowych poziomów substancji w powietrzu oraz o wystąpieniu przekroczeń dopuszczalnych, docelowych albo alarmowych poziomów substancji w powietrzu odnotowanych na terenie województwa łódzkiego.
W wyniku przeprowadzonych w lutym 2020 r. obliczeń stwierdzono:
Na 12 stanowiskach pomiaru stężenia pyłu PM10 stwierdzono ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość 24-godzinna, tabela 1).
Na 7 stanowiskach pomiaru stężenia dwutlenku siarki nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość 1-godzinna oraz wartość 24-godzinna).
Na 9 stanowiskach pomiaru stężenia dwutlenku azotu nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość 1-godzinna).
Zgodnie z wytycznymi GIOŚ w miesiącu lutym przeprowadza się analizy ryzyka przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu: pyłu PM10 (24h), SO2 (1h, 24h), NO2 (1h). Następna analiza przeprowadzona będzie w miesiącu marcu 2020 r. Analiza ryzyka obejmować będzie PM10 (24h, rok), PM2,5 (rok), CO (8-godz.), SO2 (1h, 24h), NO2 (1h, rok), benzen (rok).

Miesięczna analiza ryzyka przekroczeń substancji w powietrzu – luty 2020

Translate »