Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Miesięczna analiza ryzyka przekroczeń poziomów

22.05.2020
Dodane przez: Katarzyna Czekalska
Liczba wizyt:
Aktualności
W wyniku przeprowadzonych w maju 2020 r. obliczeń stwierdzono:
Na 11 stanowiskach pomiarów stężenia pyłu PM10 stwierdzono ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego
(wartość 24-godzinna, tabela 1).
Na 7 stanowiskach pomiaru stężenia dwutlenku siarki nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego
(wartość 1-godzinna oraz wartość 24godzinna).
Na 8 stanowiskach pomiaru stężenia dwu tlenku azotu nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego
(wartość 1-godzinna).
Na 6 stanowiskach pomiarów stężenia ozonu nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu docelowego (wartość 8- godzinna).

Zgodnie z wytycznymi GIOŚ w miesiącu maju przeprowadza się analizy ryzyka przekroczeń dopuszczalnych i docelowych poziomów substancji w powietrzu: pyłu PM10 (24h), SO2 (1h; 24h), NO 2 (1h), O3.

Następna analiza przeprowadzona będzie w miesiącu czerwcu 2020 r. Analiza ryzyka obejmować będzie PM10, PM2,5, CO, O3, benzen, metale ciężkie, SO2,
NO2 i benzo(a)piren.

Miesięczna analiza ryzyka przekroczeń poziomów substancji w powietrzu za maj 2020 – POBIERZ
Miesięczna analiza ryzyka przekroczeń poziomów substancji w powietrzu za maj 2020 TABELA – POBIERZ

Translate »