Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Mieszkasz na wsi – zmień źródło ciepła

03.07.2017
Dodane przez: redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej do likwidacji starego źródła ciepła na paliwo stałe i montażu nowego źródła ogrzewania na terenach wiejskich gminy Aleksandrów Łódzki

 

 

  1. Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z zakresu ochrony środowiska na zadania polegające na likwidacji starego źródła ciepła na paliwo stałe i montażu nowego źródła ogrzewania na terenach wiejskich Gminy Aleksandrów Łódzki.

Podstawa prawna: uchwała nr XL/381/17 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 25 maja 2017r., zwana dalej uchwałą.

  1. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja:

– podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,

– zainstalowanie ogrzewania gazowego,

– zainstalowanie ogrzewania olejowego,

– zainstalowanie ogrzewania elektrycznego (z wyłączeniem pompy ciepła),

– zainstalowanie ogrzewania na biomasę,

– zainstalowanie pompy ciepła,

Warunkiem otrzymania dotacji jest trwała likwidacja pieców lub kotłowni opalanych paliwami stałymi.

  1. Podmioty, które mogą ubiegać się o dotację:

– osoby fizyczne,

– wspólnoty mieszkaniowe,

– spółdzielnie mieszkaniowe,

– towarzystwa budownictwa społecznego,

– osoby prawne,

– przedsiębiorcy,

– jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

  1. Wysokość dotacji do likwidacji starego źródła ciepła na paliwo stałe i montażu nowego źródła wynosić będzie 40% udokumentowanych kosztów zadania z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 uchwały.
  2. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o udzielenie dotacji należy składać w terminie od 11 lipca 2017r. do dnia przekroczenia limitów środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania. Wniosek powinien spełniać następujące warunki formalne: być złożony na właściwym formularzu, mieć wypełnione wszystkie wymagane pozycje, być opatrzony podpisem Wnioskodawcy i mieć dołączone wszystkie wymagane załączniki (zgodnie z § 6 ust. 9 uchwały). Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim, Plac Kościuszki 2 , 95-070 Aleksandrów Łódzki. Jako datę wpływu wniosku należy rozumieć termin dostarczenia wniosku do Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia. W przypadku przekroczenia limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania dalsze rozpatrzenie złożonych już wniosków nastąpi w kolejnych latach.

Druk wniosku jest do pobrania w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim (Wydział Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, parter, pokój nr 14B) lub ze strony internetowej Urzędu: www.aleksandrow-lodzki.pl.

  1. Wysokość środków przeznaczonych w budżecie Gminy Aleksandrów Łódzki na rok 2017 i przypadających na realizację zadania wynosi 170.000,00zł.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. (42) 270 03 69, inspektor Dominika Szutenbach.

 

                                                                                      /-/ z up. Burmistrza

Leszek Filipiak

Zastępca Burmistrza

 

Aby pobrać kliknij na napis poniżej:

Druk wniosku – na stronę

Uchwała

Translate »