Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Nabór deklaracji do udziału w programie

28.11.2019
Dodane przez: Klaudia Kosak
Liczba wizyt:
Aktualności

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego ogłasza nabór deklaracji do udziału w programie dotyczącym usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Aleksandrów Łódzki.

W związku z ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie programem „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” Gmina Aleksandrów Łódzki planuje ubiegać się o dofinansowanie wyżej wymienionego zadania.

 

Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych pochodzących z działalności rolniczej.

Zadanie będzie obejmować: odbiór folii rolniczej, odpadów z siatki i sznurka do owijania balotów,  opakowań po nawozach, opakowań typu Big Bag używanych w gospodarstwach rolnych.

 

W związku z powyższym Gmina przystępuje do sporządzenia inwentaryzacji odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Inwentaryzacja prowadzona będzie poprzez przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych od rolników. Właściciele gospodarstw rolnych zainteresowani udziałem w programie powinni złożyć formularze wraz z klauzulą RODO w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim do dnia 13 grudnia 2019r.

 

Formularze można pobrać w Urzędzie Miejskim (I piętro, pokój 8, Plac Kościuszki 4), u Sołtysów oraz ze strony internetowej www.aleksandrow-lodzki.pl.

 

Zadanie będzie możliwe do zrealizowania w roku 2020 pod warunkiem pozyskania przez Gminę Aleksandrów Łódzki dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina Aleksandrów Łódzki ustali zasady usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

 

Formularz do pobrania:

Translate »