Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę pieca

06.04.2020
Dodane przez: Tomasz Barszcz
Liczba wizyt:
Ochrona środowiska
Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę pieca od 9 kwietnia 2020
Od 9 kwietnia będzie można składać wnioski o udzielenie gminnego dofinansowania do wymiany węglowego kopciucha na nowy, przyjazny środowisku piec. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, dofinansowanie będzie wynosiło 50 % udokumentowanych kosztów inwestycji. Z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa, nabór będzie jednak przebiegał na nieco innych warunkach.

Przede wszystkim zmienia się forma składania wniosków. Mieszkańcy zainteresowani dotacją będą składać dokumenty w specjalnej urnie wystawionej na terenie urzędu miejskiego – wejście od ul. 11 listopada. Istnieje również możliwość nadesłania dokumentów drogą mailową. Należy jednak pamiętać o załączeniu wszystkich niezbędnych dokumentów.

Gminne dofinansowanie do wymiany starego, węglowego źródła ciepła wynosi 50 % udokumentowanych kosztów inwestycji z założeniem, że maksymalna kwota dotacji nie przekroczy: 10 tysięcy złotych dla podłączenia do sieci cieplnej i dla ogrzewania elektrycznego, 12 tysięcy złotych dla kotłowni gazowej, kotłowni na biomasę i pompy ciepła z powietrznym wymiennikiem ciepła, oraz 15 tysięcy złotych dla pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła.Aby móc się ubiegać o gminne dofinansowanie do wymiany pieca węglowego, w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek.

Ważne jest to, aby dokument był uzupełniony we wszystkich wymaganych polach. Niekompletne wnioski będą odsyłane do poprawy co dodatkowo wydłuży procedurę naboru.

Druk wniosku zawiera pola, w których wnioskodawca musi wpisać swoje dane osobowe, określić tytuł prawny do nieruchomości na której planowana jest inwestycja oraz numer rachunku, na który mają wpłynąć środki.
Należy również wskazać dokładną lokalizację nieruchomości, z której wkrótce ma zniknąć piec węglowy.

Kolejny krok to charakterystyka likwidowanego źródła ciepła, czyli opis aktualnie używanego paliwa, którego wnioskodawca używa do ogrzewania domu.

Następnie należy wskazać źródło ciepła, które ma być zamontowane.
Uwaga – przed zakupem nowego źródła ciepła wnioskodawca powinien sprawdzić czy jest ono zgodne z aktualnie obowiązującymi normami i regulacjami prawnymi.

W przypadku kotła na biomasę należy sprawdzić czy posiada dokumenty świadczące o spełnieniu wymogów tzw. „5 klasy” oraz czy jest wyposażony w automatyczny podajnik paliwa – bez rusztu awaryjnego i elementów umożliwiających jego zamontowanie.

Następny krok we wniosku to określenie mocy nowego źródła ciepła.Aby poprawnie uzupełnić wniosek o udzielenie dotacji potrzebne będą informacje dotyczące kosztów planowanej inwestycji. W tym celu najlepiej skontaktować się z wykonawcą i ustalić przybliżone koszty związane z utylizacją starego i montażem nowego źródła ciepła.

W zależności od inwestycji, do druku wniosku należy załączyć odpowiednie dokumenty.
Wymaganymi załącznikami są:- kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością lub zgoda właścicieli/współwłaścicieli/administracji budynku na realizację zadania;
– dokument uprawniający do występowania w imieniu Wnioskodawcy: pełnomocnictwo i dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy;
– kserokopia dokumentu umożliwiającego zawarcie umowy przyłączeniowej z dostawcą ciepła lub paliwa;
– zaświadczenia o pomocy de minimis;Dodatkowym załącznikiem muszą być zdjęcia starego pieca oraz z goda współwłaściciela nieruchomości na przeprowadzenie prac pod wskazanym adresem. Uzupełniony wniosek można złożyć poprzez skrzynkę na dokumenty wystawioną na terenie urzędu miejskiego (wejście od ul. 11 listopada) lub mailowo na adres: gmina@aleksandrow-lodzki.pl

Uwaga! Forma papierowa wniosków i załączników wysłanych e-mailem musi być zachowana i uzupełniona w urzędzie po zakończeniu epidemii.

W przypadku pytań prosimy o kontakt bezpośrednio z Referatem Ochrony Środowiska, tel. 42 27 00 369
Translate »