Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych

09.02.2021
Dodane przez: Redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności
W związku z informacją uzyskaną z Wojewódzkiego Biura Spisowego uprzejmie informujemy, że decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego termin naboru kandydatów na rachmistrzów
spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju został przedłużony do 16 lutego 2021 r.
Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:
  • przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;
  • zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.
Szczegółowe informacje pod adresem: https://aleksandrowlodzki.bip.net.pl/?a=13086
Bieżące informacje na temat NSP 2021 dostępne są na portalu spis.gov.pl.
Translate »