Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Liczba wizyt:

 

 

Z pełną treścią „Kampanii na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców gminy Aleksandrów Łódzki w latach 2020 – 2025” można zapoznać się pod adresem:  https://aleksandrowlodzki.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=13762&bar_id=10355

 

Podstawowe cele Programu:

a) zwiększenie świadomości zdrowotnej i poprawa dostępu dla mieszkańców gminy Aleksandrów Łódzki do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności,

b) umożliwienie i poprawę nadzoru specjalistycznego, diagnostyki przyczyn niepłodności par,

c) leczenie niepłodności metodami wspomaganego rozrodu w oparciu o przepisy prawa, określone standardy postępowania i procedury medyczne.

 

Szczegółowe cele Programu:

 

a) poprawa dostępu do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności dla mieszkańców gminy Aleksandrów Łódzki w trakcie trwania Programu poprzez umożliwienie skorzystania z dofinansowanej procedury,

b) zmniejszenie zjawiska niepłodności, bezdzietności wśród mieszkańców gminy Aleksandrów Łódzki,

c) obniżenie kosztów leczenia niepłodności ponoszonych przez pacjentów,

d) poprawa trendów demograficznych,

e) poprawa standardów leczenia niepłodności wśród mieszkańców gminy Aleksandrów Łódzki.

 

 

Aleksandrowski program InVitro w liczbach

 

20 par – tyle par co roku pozwoli wesprzeć Aleksandrowski Program in vitro

10 do 20 dzieci rocznie – oczekuje się, że tyle dzieci rocznie przyjdzie na świat dzięki programowi

 

 

 

 

Translate »