Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Ogłoszenie wyników z otwartego konkursu ofert

27.08.2018
Dodane przez: redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

 

działając na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2018.450 z dnia 2018.02.28)

 ogłasza wyniki z otwartego konkursu ofert

 dla organizacji pozarządowych, niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa wśród mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki w 2018 roku.

 

 

  1. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (w wieku od 6 do 18 lat) z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki w różnorodnych formach w okresie od 01 września 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku – Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka, Hufiec Łódź-Bałuty „Promienistych”, Związek Drużyn Harcerskich „Zarzewie” w Aleksandrowie Łódzkim, 91-045 Łódź, ul. Wrześnieńska 64   – 6 000,00 zł
Translate »