Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Otwarcie Targowiska przy ul. 1 Maja 41A

09.05.2020
Dodane przez: Krzysztof Stefanek
Liczba wizyt:
Aktualności

Informacja dotycząca otwarcia Targowiska przy ul. 1 Maja 41A

Od dnia 14 maja 2020 r. zostanie otwarte Targowisko przy
ul. 1 Maja 41 A. Na chwilę obecną będzie ono funkcjonowało tak jak dotychczas: w tygodniu po 10. dniu miesiąca w czwartek, w pozostałych tygodniach w piątki.

Jednocześnie informujemy, że w związku z ryzykiem zachorowania na COVID-19 zostaną wprowadzone dodatkowe środki bezpieczeństwa nałożone przez organy administracji rządowej, a także Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dlatego też prosimy o stosowanie się do poniżej określonych zasad i przypominamy o konieczności zachowania szczególnej ostrożności.

Zasady korzystania z Targowiska Miejskiego nr 2:

👉Na terenie targowiska obowiązuje Regulamin Targowiska oraz wszystkie obecnie obowiązujące ograniczenia, nakazy i zakazy wprowadzane poprzez rozporządzenia organów rządowych.
👉Należy zachować bezpieczną odległość 2 m, klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca.
👉Osoby oczekujące na swoją kolej po zakupy również powinny zachować dystans 2 m.
👉Prosimy o odkażanie rąk za pomocą dozowników usytuowanych przy wejściach.
👉W razie przekroczenia ilości osób mogących przebywać jednocześnie na targowisku (4 osoby na jedno stanowisko) zostanie wprowadzona zasada rotacji osób wchodzących.
👉Na straganach np. z owocami i warzywami należy podawać i pakować produkty przez sprzedającego tak, aby ograniczyć kontakt z żywnością.
👉Ograniczyć ekspozycję żywności nieopakowanej przeznaczonej do bezpośredniego spożycia tj. pieczywa, ciast np. przez przykrycie folią opakowań, przestawienie tych produktów w miejsce oddalone od konsumenta tak, aby nie leżały one obok miejsca podawania produktów.
👉Obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przez wszystkich przebywających (np. maseczki, przyłbice)

Translate »