Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

07.02.2019
Dodane przez: Dorota Bełdowska - Zemła
Liczba wizyt:
Aktualności

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego
działając na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 3

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz.U.2018.450 t.j. z dnia 28.02.2018)

ogłasza otwarty konkurs ofert

dla organizacji pozarządowych, niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa
wśród mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki w 2019 roku…

[PLIK DO POBRANIA_Ogłoszenie konkursu ofert]

Translate »