Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

15.02.2021
Dodane przez: Redaktor
Liczba wizyt:
Aktualności
Zdjęcie ratusza

15 lutego 2021 r. – Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego działając na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy, na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży (art.4 ust.1. pkt.15), kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (art. 4 ust. 1 pkt. 16), wśród mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki w 2021 roku.

Translate »