Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Przetargi – sprzedaż nieruchomości

08.06.2017
Dodane przez: przetargi
Liczba wizyt:

 

 

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Ciężkowie, dz. 88/2

Ogłoszenie o przetargu


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Nowych Krasnodębach, dz. 100/3, 100/6, 100/10

Ogłoszenie o przetargu


Nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na dzierżawę części gruntu, oznaczonego nr działki 635/2 położonego w Aleksandrowie Łódzkim w Parku Miejskim przy budynku dawnej wagi o powierzchni 10m2

Informacja o zmianie nr konta bankowego

Ogłoszenie o przetargu


Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Brużyczce Księstwo, dz. 256, 258

Ogłoszenie o przetargu


Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Aleksandrowie Łódzkim, obr. A-11, dz. 161/2

Ogłoszenie o przetargu


Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Ciężkowie, dz. 88/2

Ogłoszenie o przetargu


Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Brużyczce Księstwo, dz. 43/11, 43/27

Ogłoszenie o przetargu


Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Brużyczce Księstwo, dz. 252, 256, 258

Ogłoszenie o przetargu


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Saniach, dz. 54/3

Ogłoszenie o przetargu


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Wierzbińska 38, dz. 127, obr. A-3

Ogłoszenie o przetargu


Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, obręb Rąbień AB, dz. 93/100

Ogłoszenie o przetargu


Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, obręb Brużyczka Księstwo, dz. 43/11, 43/27

Ogłoszenie o przetargu


Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, obręb Ciężków, dz. 88/2

Ogłoszenie o przetargu


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Wojska Polskiego 35, dz. 107/5, obr. A-4

Ogłoszenie o przetargu


Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Aleksandrowie Łódzkim, obręb A-11, dz. 161/2

Ogłoszenie o przetargu


Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Brużyczce Księstwo, dz. 43/10, 43/11, 43/12, 43/24, 43/27

Ogłoszenie o przetargu


Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Brużyczce Księstwo, dz. 248, 252, 256, 258, 260

Ogłoszenie o przetargu


Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Rąbieniu AB, dz. 93/100

Ogłoszenie o przetargu


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Aleksandrowie Łódzkim, obręb A-11, dz. 161/2

Ogłoszenie o przetargu


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Rąbieniu AB, ul. Ziemiańska 25, dz. 93/100

Ogłoszenie o przetargu 


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Brużyczce Księstwo, dz. 43/10 do 43/13, 43/16, 43/21 do 43/24, 43/27

Ogłoszenie o przetargu


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Brużyczce Księstwo, dz. 248, 249, 252, 256, 258, 260

Ogłoszenie o przetargu


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w Rąbieniu AB nr 34, dz. 69/2

Ogłoszenie o przetargu


I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Aleksandrowie Łódzkim, ul. 11 Listopada 57, obręb A-3, dz. 288/2

Ogłoszenie o przetargu


I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Wojska Polskiego 26, obręb A-2, dz. 257/1

Ogłoszenie o przetargu


Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Nowych Krasnodębach, dz. 100/3, 100/6, 100/9, 100/10 i 100/11

Ogłoszenie o przetargu


Ogłoszenie o odwołaniu I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości, położonej w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. 11 Listopada 57, obręb A-3, działka nr 288/2

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu


Przetarg na 23 czerwca 2020 roku na nieruchomość gruntową w Ciężkowie, działka numer 88/2

Ogłoszenie o przetargu


Przetarg na 23 czerwca 2020 roku na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Nowych Krasnodębach

Ogłoszenie o przetargu


Przetarg na 23 czerwca 2020 roku nieruchomość gruntową numer 288/2 obręb A-3, Aleksandrów Łódzki 11 Listopada 57

Ogłoszenie o przetargu


Przetarg na 3 marca 2020 r. na: Działka numer: 73/5 położona w Ruda Bugaj

Ogłoszenie o przetargu


Przetarg na 3 marca 2020 r. na: Działki numer: 100/3, 100/5, 100/6, 100/8, 100/9, 100/10, 100/11, położone w Nowych Krasnodębach

Ogłoszenie o przetargu


Przetarg  na 18 lutego 2020 r. na: Działkę gruntu, położoną w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Wierzbińskiej 38, działka nr 127 o pow. 0,8628ha.

Ogłoszenie o przetargu


Przetarg na 18 lutego 2020 r. na:
Lokal mieszkalny nr 20 przy ul. Wojska Polskiego 33 w Aleksandrowie Łódzkim

Przetarg 21 stycznia 2020 r. na:
Działka numer: 73/5 położona w Ruda Bugaj

Przetarg 14 stycznia 2020 r. na:
Działki numer: 100/3, 100/5, 100/6, 100/7, 100/8, 100/9, 100/10, 100/11, położone w Nowych Krasnodębach

Przetarg 10 grudnia 2019r. na:
Działka numer 44/2 o powierzchni 1140mk., położona w Aleksandrowie Łódzkim, obręb A-7

Przetarg 10 grudnia 2019r. na:
Działki numer 88/2 o powierzchni 2628mk. i 88/3 o powierzchni 1367mk., położone w Ciężkowie gm. Aleksandrów Łódzki

W dniu 19 listopada 2019r. przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Nowych Krasnodębach, 8 działek

Ogłoszenie o przetargu


W dniu 19 listopada 2019r. przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Bugaj, oznaczonej numerem działki 73/5 o pow. 1245mk.

Ogłoszenie o przetargu


Przetarg 24.09.2019r. na działki gruntowe, położone w miejscowości Nowe Krasnodęby.

Ogłoszenie o przetargu


Przetarg 17.09.2019r. na działkę gruntu nr 73/5 o pow. 1245m2, położoną w miejscowości Ruda Bugaj,

Ogłoszenie o przetargu


Przetarg 17 września 2019r. na działkę gruntu, położoną w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Wierzbińskiej 38, działka nr 127 o pow. 0,8628ha.

Ogłoszenie o przetargu


Przetarg 03 września 2019r. na niezabudowaną nieruchomość oznaczoną numerem działki 86/8 o powierzchni 3230m2, położoną w Rąbieniu AB ul. Wysiedlonych.

Ogłoszenie o przetargu


Przetarg 29 lipca 2019r. na działkę numer 65 o powierzchni 0,1477ha, położoną w Nakielnicy

Ogłoszenie o przetargu


Przetarg 29 lipca 2019r. na działkę numer 73/5 o powierzchni 1245m2, położoną w Rudzie Bugaj

Ogłoszenie o przetargu


Przetarg 10 lipca 2019 r. o godz. 12.00 na niezabudowaną nieruchomość
położoną w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Wierzbińskiej 38, działka nr 127
o powierzchni 0,8628 ha.

Ogłoszenie o II przetargu

—————————————————————————————————————————-

Przetarg 11 czerwca 2019 r. o godz. 12.00 na niezabudowaną
nieruchomość położoną w miejscowości Ruda Bugaj, gm. Aleksandrów Łódzki, działka nr 73/5 o powierzchni 1245 m kw.

Ogłoszenie o I przetargu

—————————————————————————————————————————–

Przetarg 31 maja 2019r. na niezabudowaną nieruchomość, położoną w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. 1 Maja 41B, działka nr 84/1 o powierzchni 60004m2.

Ogłoszenie o przetargu


Przetargi na niezabudowane nieruchomości gruntowe w dniu 09 kwietnia 2019 roku

1/ Rąbień ul. Zajęcza 5 i 7, działka nr 462/2, 462/1 o łącznej powierzchni 0,1919ha i udział 2/5 cz. w działce drogi nr 463/2 o powierzchni 0,0890ha

Ogłoszenie o przetargu

2/ Ruda Bugaj, działka nr 73/5 o powierzchni 1245mk.

Ogłoszenie o przetargu


Przetarg w dniu 26 marca 2019r., na nieruchomość położoną w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. 1 Maja 41B, działka nr 84/1 o powierzchni 6004 mk.r.,

Ogłoszenie o przetargu


Przetarg w dniu 26 lutego, na nieruchomość położoną w Rąbieniu przy ul. Zajęczej 5 i 7 , gm. Aleksandrów Łódzki, działka nr 462/1 i 462/2 o łącznej 0,1919ha i udział w drodze 2/5 cz. w działce nr 463/2

Ogłoszenie o przetargu


Przetargi 19 lutego 2019 roku:

1/ Ogłoszenie o przetargu nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki 253/3 o powierzchni 0,0158ha, położona w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Chopina Fryderyka 26.

Ogłoszenie o przetargu

2/ Ogłoszenie o przetargu nieruchomość zabudowana, oznaczona numerem działki 21/5 o powierzchni 1572mk., położona w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Daszyńskiego Ignacego 109

Ogłoszenie o przetargu


Przetarg na zabudowaną nieruchomość , oznaczoną numerem działki 255 o powierzchni 0,1542ha, położoną w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Wojska polskiego 22

Ogłoszenie o przetargu


W dniu 15.01.2019r. – I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Rąbieniu przy ul. Zajęczej 5 i 7, oznaczonej numerami działek 462/2 i 462/1 o łącznej powierzchni 0,1919ha.

Ogłoszenie o przetargu


 

 

 

Translate »