Fundusze Europejskie
Profil zaufany

PUP w Zgierzu rusza z nowymi naborami

24.06.2020
Dodane przez: Redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności

K O M U N I K A T

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu ogłasza nabór wniosków w terminie od 22 czerwca 2020 roku  do 3 lipca 2020 roku (włącznie) na poniższe instrumenty rynku pracy:

  • prace interwencyjne,
  • roboty publiczne,
  • staże.

Jednocześnie tut. Urząd informuje, iż w pierwszej kolejności zawierane będą umowy, gdzie we wniosku wskazany został kandydat do skierowania na ww. formę wsparcia.

Szczegółowe zasady organizacji poszczególnych form wsparcia jak również aktualne druki wniosków obowiązujące w 2020 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu dostępne będą na stronie internetowej w zakładce – Dla pracodawców i przedsiębiorców – Dokumenty do pobrania. Druki dostępne będą wyłącznie na stronie internetowej (brak jest możliwości otrzymania ich w Urzędzie).

Uwaga. Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z obowiązującymi zasadami. Wniosek należy wypełnić czytelnie. Wszelkie skreślenia i poprawki muszą być parafowane przez wnioskodawcę. Każda pozycja we wniosku musi zostać wypełniona, w przypadku, gdy którykolwiek punkt wniosku nie dotyczy wnioskodawcy należy wpisać „nie dotyczy”. Do wniosku należy dołączyć wskazane we wniosku załączniki.

Mając na uwadze wysokie ryzyko zakażenia koronawirusem podczas bezpośredniego kontaktu z innymi osobami, nadal tut. Urząd rekomenduje przesyłanie pism:

  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP
  • pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu, ul. Barona 10, 95-100 Zgierz
  • w siedzibie Urzędu do oznakowanych pudeł.

Mając na uwadze powyższe brak jest możliwości konsultowania składanych wniosków w sposób bezpośredni. W celu sprawnego załatwienia sprawy lub pozyskania informacji istnieje możliwość kontaktu telefonicznego.

Prace interwencyjne/ roboty publiczne tel. 42 714 12 79

Staże tel. 42 717 45 61

Zawieranie umów odbywać się będzie w siedzibie Urzędu z zachowaniem rygorów sanitarnych.

 

 

Translate »