Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Radni dziękują strażakom

30.05.2018
Dodane przez: redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności

Gromkimi brawami podziękowali Radni Miejscy, aleksandrowskim strażakom za ich ofiarność, bohaterstwo, poświęcenie i mozolną pracę przy gaszeniu pożaru na zgierskim składowisku odpadów. Burmistrz Jacek Lipiński dziękując druhom powiedział, że od lat gmina inwestowała w wyposażenie i szkolenie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy i teraz w godzinie próby strażacy nie zawiedli, dając z siebie wszystko. Bohaterską i ofiarną pracą pokazali, że zawsze można na nich liczyć.   W imieniu strażaków głos zabrał Prezes OSP Rąbień Zbigniew Jagóra, który podziękował radnym za dofinansowanie wozu bojowego dla jego jednostki, który właśnie przeszedł swój chrzest ogniowy.

W trwającej już kilka dni akcji gaśniczej wzięło udział prawie 120 strażaków ochotników z naszej gminy, ze wszystkich 11 jednostek z terenu gminy. Jeśli przyjąć, że w kulminacyjnym momencie w akcji znajdowało się 55 zastępów strażackich, to łatwo obliczyć, że co piąty strażak był z naszej gminy. Trzeba podkreślić, że po pierwszych dramatycznych dniach, gdy trwała walka z ogniem, teraz trwa mozolna, wykonywana z butlami tlenowymi, w błocie i brudzie, ciężka kilkunastogodzinna praca, polegająca na rozgarnianiu śmieci i dogaszaniu ciągle pojawiającego się ognia. To wszystko strażacy wykonują kosztem życia rodzinnego i pracy, gdzie często muszą brać urlopy. To postawa naprawdę godna najwyższego szacunku i uznania. Dziękujemy.

Translate »