Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Ranking Rzeczpospolitej – jesteśmy „w złotej dziesiątce”

09.10.2018
Dodane przez: redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności

Jesteśmy szóstą gminą w Polsce i jedyną gminą z województwa łódzkiego, która zakwalifikowała się do tzw. „złotej dziesiątki” najlepszych samorządów spośród prawie tysiąca gmin miejskich i miejsko-wiejskich w kraju!
Ranking Rzeczpospolitej jest najbardziej prestiżowym sprawdzianem dla samorządu, w którym zakwalifikowanie się choćby do pierwszej setki jest bardzo nobilitujące. Ranking organizowany jest przez „Rzeczpospolitą” już od 14 lat. „Staramy się w nim wyłonić i pokazać jako przykłady do naśladowania te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój” – mówił podczas uroczystej gali Jerzy Buzek, przewodniczący Kapituły jaka odbyła się w Muzeum Polin w Warszawie.
Spośród tysięcy miast i gmin w kraju niezależna kapituła, w skład której wchodzą ekonomiści, dziennikarze i samorządowcy – wybiera najlepszych. W edycji 2018 brano pod uwagę około 50 wskaźników. Większość z nich pochodziło z publicznych źródeł Informacji – takich jak dane ze sprawozdań budżetowych udostępnianych przez Ministerstwo Finansów (np. wartość wydatków na ochronę środowiska, na transport, czy kulturę) lub danych zbieranych przez Główny Urząd Statystyczny.
Ranking ma na celu wskazanie najlepiej zarządzanych miast i gmin w Polsce. Oceniana jest i kondycja finansowa miast i gmin oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Punkty można otrzymać m.in. za pozyskanie środków unijnych czy dynamikę wzrostu dochodów, ale też za współpracę z organizacjami pozarządowymi czy wydatki poniesione na promocję gminy. W tym roku łącznie oceniono 3269 miast na prawach powiatu, gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich.

Translate »