Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Rozstrzygnięcie konkursu dla organizacji pozarządowych

18.05.2018
Dodane przez: redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

 

działając na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U.2018.450 z dnia 2018.02.28) ogłasza wyniki z otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na realizację zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa  podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa
wśród mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki w 2018 roku.

 

  1. Upowszechnianie muzyki chóralnej o tematyce sakralnej – Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia”, ul. Ogrodowa 17, 95-070 Aleksandrów Łódzki – 15 00,00 zł

 

  1. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (w wieku od 6 do 18 lat) z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki w różnorodnych formach w okresie do 31 grudnia 2018r – brak ofert

 

Translate »