Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Samorząd Aleksandrowa Łódzkiego z własnym pomysłem na wsparcie przedsiębiorców i pracowników

27.03.2020
Dodane przez: Tomasz Barszcz
Liczba wizyt:
Aktualności
W obliczu globalnego kryzysu społeczno-gospodarczego spowodowanego epidemią, Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim występuje w podwójnej roli. Z jednej strony jako firma, której dochody budżetowe także znacząco ulegną zmniejszeniu na skutek epidemii i która w konsekwencji będzie musiała zweryfikować niektóre swoje zamierzenia inwestycyjne.
Z drugiej jednak strony samorząd jest podmiotem, który powinien zadbać o kondycję aleksandrowskiej wspólnoty lokalnej, a w szczególności jej mieszkańców i przedsiębiorców. Ta dbałość o interes lokalnej społeczności musi być absolutnym priorytetem nawet jeśli odbędzie się to kosztem niektórych ważnych inwestycji komunalnych.
Samorząd Aleksandrowa Łódzkiego wprowadza własny pakiet wsparcia dla przedsiębiorców i pracowników dotkniętych skutkami epidemii koronawirusa.
Oto szczegóły:

1. Przedsiębiorcy, którzy po dniu 1 marca 2020 roku czasowo zawiesili prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą:
• umorzenie zaległości w opłatach podatku od nieruchomości związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą za jeden kwartał roku podatkowego 2020.

2. Przedsiębiorcy, którzy udokumentują znaczący spadek przychodów (dochodów) w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej:
• umorzenie zaległości w opłatach podatku od nieruchomości związanej z prowadzoną działalnością
gospodarczą za jeden kwartał roku podatkowego 2020.

Z pomocy nie skorzystają:
• korporacje,
• koncerny,
• podmioty należące do globalnych sieci handlowych

3. Przedsiębiorcy wynajmujący lokale użytkowe w zasobach gminy, którzy czasowo zawiesili działalność gospodarczą:
• zwolnienie w całości z opłat czynszowych.

4. Przedsiębiorcy wynajmujący lokale użytkowe w zasobach gminy, którzy udokumentują znaczący spadek przychodów (dochodów) w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej:
• zmniejszenie w wysokości do 50% z opłat czynszowych.

5. Osoby fizyczne, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku i nie skorzystają z pomocy o charakterze systemowym na podstawie szczególnych uregulowań ustawowych:
• pomoc w postaci zasiłku celowego specjalnego, w wysokości do 1.500 zł miesięcznie.

Wszystkie formy pomocy udzielane będą na odpowiednio udokumentowany i uzasadniony wniosek zainteresowanego.
Translate »