Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Statut Gminy

22.05.2017
Dodane przez: Krzysztof Stefanek
Liczba wizyt:
Miasto i Gmina

Statut Gminy Aleksandrów Łódzki

§ 1

1. Gmina Aleksandrów Łódzki, zwana w dalszej części niniejszego statutu „gminą”, jest jednostką samorządu terytorialnego powołaną dla organizacji życia publicznego na swym terytorium.
2. Mieszkańcy gminy stanowią gminną wspólnotę samorządową.

§ 2

Gmina obejmuje obszar o powierzchni 115,6 km2. Granice gminy określone zostały na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego statutu.

§ 3

1. Siedzibą organów gminy jest miasto Aleksandrów Łódzki.
2. Herbem gminy jest herb miasta Aleksandrowa Łódzkiego. Wzór herbu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego statutu.
3. Barwami gminy są barwy miasta Aleksandrowa Łódzkiego. Wzór barw stanowi załącznik nr 3 do niniejszego statutu.
4. Zasady używania nazwy, herbu i barw gminy określa Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim w odrębnej uchwale.

§ 4

1. Gmina posiada osobowość prawną.
2. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
3. Gmina wykonuje zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

Statut Gminy Aleksandrów Łódzki – pobierz

Zmiany do statutu

  • Uchwała z nr LII/547/14 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Aleksandrów Łódzki – pobierz
  • Uchwała nr XLVII/470/2013 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy aleksandrów Łódzki – pobierz
  • Uchwała nr XLIV/414/09 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 19 listopada 2009 – pobierz
  • Uchwała nr XLII/400/09 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 15 września 2009 – pobierz
  • Uchwała nr XV/182/07 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 27 grudnia 2007 – pobierz
  • Uchwała nr XLVI/419/02 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 10 października 2002 – pobierz
Translate »