Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Tarcza antykryzysowa dla mikro i małych przedsiębiorstw

03.02.2021
Dodane przez: Redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności

NOWY INSTRUMENT WSPARCIA  – DOTACJA- dla mikro  i  małych przedsiębiorców 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu ogłasza

od dnia 01.02.2021 r. do 31.03.2021 r.

WYŁĄCZNIE  ELEKTRONICZNY

nabór wniosków O  UDZIELENIE  DOTACJI  dla  mikroprzedsiębiorców  i  małych przedsiębiorców

przyznawanej na podstawie art. 15zze4 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych  innych  ustaw (Dz.U.poz.2255)  oraz Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 19 stycznia 2021 r,  w sprawie  wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek  pandemii COVID-19  ( Dz.U. poz.152)

 

O  DOTACJĘ  mogą  ubiegać  się  TYLKO MIKROPRZEDSIĘBIORCY  I  MALI PRZEDSIĘBIORCY:

 prowadzący działalność gospodarczą oznaczoną według PKD 2007, jako rodzaj przeważającej działalności kodami:

 

47.71.Z,  47.72.Z,  47.81.Z47.82.Z,  47.89.Z, 49.39.Z,  52.23 Z,  55.10 Z, 55.20 Z, 55.30 Z,   56.10.A,  56.10.B56.21.Z56.29.Z,  56.30.Z, 59.11.Z ,  59.12.Z,  59.13.Z

59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11 A, 79.12 Z, 79.90 A, 79.90 C,  82.30.Z 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z  Działalność  szpitali – jedynie              w  zakresie  działalności  leczniczej  polegającej  na  udzielaniu  świadczeń  w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art.2  pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.                          o lecznictwie  uzdrowiskowym,  uzdrowiskach i  obszarach  ochrony  uzdrowiskowej  oraz                     o gminach   uzdrowiskowych,  lub  realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji lecznicze 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z  93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

 

WARUNKIEM  UZYSKANIA  DOTACJI  JEST :

 

  • prowadzenie na dzień 30 listopada 2020 roku działalności gospodarczej w zakresie ww PKD-( oceny dokonuje się na podstawie informacji zawartych      w rejestrze REGON),

 

  • niezawieszenie wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący 30 listopada 2020 roku,

 

 

  • uzyskanie przychodu z działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dotację niższego co najmniej o 40 % w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku 

 

Dotacja może być udzielona do wysokości  5 000,00  złotych

 

Wniosek o udzielenie  dotacji   należy składać  WYŁĄCZNIE  W  FORMIE  ELEKTRONICZNEJ  poprzez  platformę  praca.gov.pl  do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego terytorialnie ze względu na swoją siedzibę,

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w  Zgierzu pod nr telefonu: tel. 42  714-12-64,  714-12-66

Translate »