Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Utrzymanie czystości i porządku w gminie

02.08.2017
Dodane przez: Wojciech Kalina
Liczba wizyt:
Ochrona środowiska

 

  • Zarządzenie nr 17/07 Burmistrza Gminy Aleksandrów Łódzki z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki działalności w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – pobierz
  • Wykaz przedsiębiorstw uprawnionych do prowadzenia na terenie gminy Aleksandrów Łódzki działalności w zakresie wywozu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki –pobierz
Translate »