Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Uwaga! Popraw deklarację śmieciową

04.10.2019
Dodane przez: redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności
W związku z wprowadzeniem zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która reguluje sposób postępowania z odpadami komunalnymi informujemy, że od września 2019 r. na wszystkich mieszkańców został nałożony obowiązek segregacji odpadów komunalnych. Wskutek powyższego wszyscy właściciele nieruchomości, którzy w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oświadczyli, że nie będą segregować odpadów i ponoszą do tej pory wyższą opłatę proszeni są o niezwłoczne złożenie poprawnej deklaracji. Druk deklaracji można pobrać ze strony: https://aleksandrow-lodzki.pl/deklaracja-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi/.
Wypełnione deklaracje należy:
•    składać osobiście w Wydziale Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, Plac Kościuszki 4, I piętro – pokój nr 5, lub
•    za pośrednictwem poczty (najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
•    w formie elektronicznej do Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim za pośrednictwem Platformy Elektronicznej Usług Administracji Publicznej
Druk deklaracji, wraz z instrukcją jej wypełnienia oraz klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dostępny jest także w siedzibie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.
W przypadku wątpliwości co do konieczności złożenia deklaracji prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Miejskiego pod nr telefonu 42 270 03 40.
Translate »