Fundusze Europejskie
Profil zaufany

WAŻNY KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

13.03.2020
Dodane przez: Redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności

Z uwagi na względy bezpieczeństwa Starosta Zgierski tymczasowo zawiesza działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
na terenie powiatu zgierskiego do odwołania !!!

Nieodpłatne porady prawne i obywatelskie udzielane będą przez telefon i z wykorzystaniem poczty elektronicznej e-mail.

Udzielanie pomocy w wyżej przedstawiony sposób, będzie przebiegać analogicznie jak w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w stosunku do osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, osoba uprawniona będzie miała możliwość przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim w następujący sposób:

 • pod numerem telefonu punktu, w którym udzielana była nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

  Zgierz, ul. Długa 49

  Punkt nieodpłatnego poradnictwa prawnego i poradnictwa obywatelskiego

  tel: 665-530-518

  Zgierz, ul. Sadowa 6a

  Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

  tel.: 665-530-272

  Stryków, ul. Kościuszki 29

  Punkt nieodpłatnego poradnictwa prawnego

  tel: 665-529-866

  Ozorków, ul. Lotnicza 1

  Punkt nieodpłatnego poradnictwa prawnego

  tel: 697-664-236

  Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrkowska 4/6

  Punkt nieodpłatnego poradnictwa prawnego

  tel: 697-664-254

  Głowno ul. Kilińskiego 2

  Punkt nieodpłatnego poradnictwa prawnego

  tel: 665-530-294

 • na adres poczty elektronicznej: npp@powiat.zgierz.pl,

 • listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Zgierzu, Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich, 95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a.

Osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem poczty elektronicznej: npp@powiat.zgierz.pl, wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Translate »