Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Web API Aleksandrów Łódzki

Liczba wizyt:

System udostępnia Web API znajdujące się pod adresem:
aleksandrow-lodzki.pl/wp-json/custom-api.

Opis metod

Serwis zawiera następujące metody:

 • metoda zwracająca listę artykułów udostępnionych w systemie
  Metoda typu GET
  Adres:
  posts/<post-type> page=<page>&posts_per_page=<posts_per_page>&category=<category>
  Parametry:

  • post-type – rodzaj wpisu. W systemie znajdują się następujące rodzaje wpisów:
   • location – Lokalizacja,
   • event – Wydarzenia,
   • wykazy – Wykazy,
   • zapytania-ofertowe – Zapytania Ofertowe,
   • zamowienia-publiczne – Zamówienia Publiczne,
   • przetargisprzedaz – Przetargi – sprzedaż nieruchomości,
   • informator – Informator,
   • fundusze-unijne – Fundusze Unijne,
   • post – Wpisy (wartość domyślna),
  • page – numer strony(numeracja przebiega od liczby 0),
  • post_per_page – liczba artykułów jaka będzie znajdować się na jednej stronie(parametr opcjonalny),
  • category – id kategorii, w której należą wpisy(parametr opcjonalny).

  Struktura danych w odpowiedzi:

  • posts – zawiera listę obiektów typu post,
  • pages – zawiera informację o liczbie stron, na których znajdują się artykuły.

  Przykład użycia:
  http://aleksandrow-lodzki.pl/wp-json/custom-api/posts/post?page=1
 • metoda zwracająca listę kategorii utworzonych w systemie
  Metoda typu GET
  Adres:
  system-categories
  Struktura danych w odpowiedzi:

  • Tablica obiektów typu category.

  Przykład użycia:
  http://aleksandrow-lodzki.pl/wp-json/custom-api/system-categories
 • metoda zwracająca dane wybranego wpisu
  Metoda typu GET
  Adres:
  post/
  Parametry:

  • post-id – id artykułu.

  Struktura danych w odpowiedzi:

  • obiekt typu post.

  Przykład użycia:
  http://aleksandrow-lodzki.pl/wp-json/custom-api/post/1706

Struktura dostępnych obiektów

W serwisie wykorzystywane są następujące typy obiektów:

 • post – typ artykułu zawierający następujące własności:
  • ID – identyfikator,
  • post_author – identyfikator autora,
  • post_date – data,
  • post_content – zawartość,
  • post_title – tytuł,
  • post_excerpt – zawartość skrócona,
  • post_name – fragment URL wykorzystywany w przypadku używania przyjaznych adresów URL,
  • post_modified – data ostatniej modyfikacji,
  • post_parent – identyfikator artykułu nadrzędnego,
  • guid – adres URL artykułu,
  • thumbnail – adres URL obrazka wyróżniającego,
  • categories – tablica identyfikatorów kategorii, do których należy danyartykuł,

  W zależności od typu artykułu, obiekt będzie zawierał dodatkowe własności:

  • location:
   • location_address – adres,
   • location_latitude – szerokość geograficzna,
   • location_longitude – długość geograficzna,
   • location_country – kraj,
  • event:
   • location_id – identyfikator lokalizacji,
   • event_start_time – czas rozpoczęcia,
   • event_end_time – czas zakończenia,
   • event_all_day – informacje o tym czy wydarzenie trwa cały dzień (0 = nie, 1 = tak),
   • event_start_date – dzień rozpoczęcia,
   • event_end_date – dzień zakończenia,
  • zamowienia-publiczne:
   • number – numer,
   • domain – dziedzina,
   • attachments – załączniki,
  • informator:
   • address – adres,
   • map – lokalizacja,
   • phone – telefon,
 • category – typ kategorii zawierający następujące własności
  • name – nazwa,
  • slug – fragment URL wykorzystywany w przypadku używania przyjaznychadresów URL,
  • description – opis,
  • parent – identyfikator kategori nadrzędnej,
  • count – liczba artykułów znajdujących się w danej kategorii,
  • cat_ID – identyfikator.

Przykłady zostały zaprezentowane przy użyciu programu postman.

Translate »