Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Wykazy - sprzedaż nieruchomości

Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Aleksandrowie Łódzkim, obręb A-3, oznaczonej numerem działki 288/2 o pow. 0,4626ha

Wykaz do pobrania

16 października 2019

Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Aleksandrowie Łódzkim, obręb A-3, oznaczonej numerem działki 202/3 o pow. 0,0394ha

Wykaz do pobrania

16 października 2019

Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Aleksandrowie Łódzkim, obręb A-4, oznaczonej numerem działki 480/6 o pow. 0,0502ha

Wykaz do pobrania

16 października 2019

Wykaz lokali al. Wyzwolenia 15 m. 75 i al. Wyzwolenia 14 m. 18

Wykaz do pobrania

16 października 2019

Sprzedaż w drodze przetargu, nieruchomości oznaczonej numerami działek 88/2 o powierzchni 0,2628ha i 88/3 o powierzchni 0,1367ha, położonych w Ciężkowie.

Wykaz do pobrania

4 października 2019

Sprzedaż w drodze przetargu, nieruchomości oznaczonej numerem działki 44/2 o powierzchni 0,1140ha, położonej w Aleksandrowie Łódzkim , obręb A-7

Wykaz do pobrania

4 października 2019

Sprzedaż w drodze przetargu, nieruchomości oznaczonej numerem działki 93/100 o powierzchni 0,1590ha, położonej w Rąbieniu AB

Wykaz do pobrania

4 października 2019

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości oznaczonej numerem działki 225/6 o powierzchni 0,0234ha, położonej w Rąbieniu AB

Wykaz do pobrania

4 października 2019

Sprzedaż w drodze przetargu, nieruchomości oznaczonej numerami działek 88/2 o powierzchni 0,2628ha i 88/3 o powierzchni 0,1367ha, położonych w Ciężkowie.

Wykaz do pobrania

17 września 2019

Sprzedaż w drodze przetargu, nieruchomości oznaczonej numerem działki 44/2 o powierzchni 0,1140ha, położonej w Aleksandrowie Łódzkim , obręb A-7

Wykaz do pobrania

17 września 2019

Sprzedaż w drodze przetargu, nieruchomości oznaczonej numerem działki 93/100 o powierzchni 0,1590ha, położonej w Rąbieniu AB

Wykaz do pobrania

17 września 2019

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości oznaczonej numerem działki 225/6 o powierzchni 0,0234ha, położonej w Rąbieniu AB

Wykaz do pobrania

17 września 2019
Translate »