Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Wyniki konkursu dla organizacji pozarządowych

20.04.2018
Dodane przez: redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

działając na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U.2018.450 z dnia 2018.02.28) ogłasza wyniki z otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na realizację zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa  podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa wśród mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki w 2018 roku.

 

  1. Upowszechnianie muzyki chóralnej o tematyce sakralnej – brak ofert

 

  1. Prowadzenie Orkiestry Dętej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki – powierzono Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. 11–go Listopada 9 – kwota 35 000,00 zł

 

  1. Organizację szkolenia i rejsów żeglarskich dla młodzieży z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki – powierzono Yacht Club „DAL” z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Łęczyckiej 1 – kwota 20 000,00 zł

 

  1. Upowszechnianie muzyki chóralnej o tematyce świeckiej – powierzono Towarzystwu Śpiewaczemu im. St. Moniuszki w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Ogrodowej 10 – kwota 15 000,00 zł

 

  1. Organizacja cyklu wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki – powierzono Fundacji Partnerstwo Na Rzecz Aleksandrowa Łódzkiego
    w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Konopnickiej 10/14 – kwota 15 000,00 zł.

 

  1. Prowadzenie Zespołu Ludowego „Aleksandrowianie” – brak ofert

 

Translate »