Fundusze Europejskie
Profil zaufany

„Zabytek Zadbany”

15.01.2018
Dodane przez: redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności

Szanowni Państwo,

w związku z pismem Narodowego Instytutu Dziedzictwa z 4 stycznia 2018 r., uprzejmie informuję o rozpoczęciu kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowanego pod nadzorem Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany”.

Adresatami konkursu są właściciele, posiadacze lub zarządcy zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków, którzy w sposób wzorowy i godny naśladowania wywiązują się z obowiązku opieki nad zabytkami. Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. Ocenie podlegać będą jakość i zakres prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych, a także wykonane rewitalizacje zabytków architektury. Konkurs promuje właściwe użytkowanie zabytkowych obiektów, ochronę „substancji zabytkowej” podczas wykonywanych remontów, utrzymanie estetycznego wyglądu budowli oraz ich otoczenia.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłaszać można obiekty, przy których prace ukończono w latach 2013-2017. Kategoria specjalna właściwego użytkowania i stałej opieki nad zabytkiem obejmuje co najmniej dziesięć lat poprzedzających rok złożenia wniosku.

Obiekty można zgłaszać w 6 kategoriach:

  1. Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu
  2. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe) 
  3. Adaptacja obiektów zabytkowych 
  4. Architektura i budownictwo drewniane 
  5. Architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne 
  6. Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem 

Zgłoszenia obiektów mogą składać właściciele, posiadacze i zarządcy obiektów zabytkowych, Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków, kierownicy delegatur WUOZ oraz konserwatorzy samorządowi działający z upoważnienia WKZ.

Podmiotem realizującym procedurę konkursową jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Pełny regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową dostępny jest na stronie: http://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany/ 
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego). Zgłoszenia należy nadsyłać na adres sekretariatu konkursu:

Narodowy Instytut Dziedzictwa
Oddział Terenowy w Olsztynie
ul. 11 Listopada 4
10-104 Olsztyn
e-mail: ot.olsztyn@nid.pl
tel.: 89 521 26 87
fax.: 89 521 26 88

 

 

Z wyrazami szacunku

 

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Marek Jacek Michalak
Dyrektor Wydziału

Infrastruktury i Rolnictwa

Translate »