Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Zalecenia w korzystaniu z pomocy Policji

20.03.2020
Dodane przez: Tomasz Barszcz
Liczba wizyt:
Aktualności

Chcesz zgłosić Policji przestępstwo lub wykroczenie? Nie musisz przychodzić do komendy!

W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa oraz w celu ograniczenia kontaktu osób do minimum, Policja zaleca korzystanie
z gotowych druków zawiadomień o przestępstwach i wykroczeniach, które zostały opracowane i znajdują się na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Formularze, po wypełnieniu, wydrukowaniu i podpisaniu własnoręcznym podpisem, można przekazać do jednostki policji za pośrednictwem poczty. Możliwe jest również przesłanie wypełnionego druku, bez wymogu własnoręcznego podpisu, pocztą elektroniczną na adres e-mail danej jednostki policji, który można znaleźć na jej stronie internetowej. Zgłoszenia te będą rozpatrywane przez Policję w taki sam sposób, jak zawiadomienie złożone osobiście u funkcjonariusza.

Jak można przeczytać również na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi: „Oczywiście nadal w jednostce Policji będą przyjmowane protokolarnie ustne zawiadomienia o przestępstwie tylko w przypadkach dotyczących najpoważniejszych przestępstw, gdzie zwłoka w złożeniu zawiadomienia mogłaby skutkować utratą śladów i dowodów.”

Więcej informacji oraz wzory formularzy można znaleźć pod adresem: https://bit.ly/3b6nnRq

Translate »